โปรแกรมคำนวณค่าของเวลาในการสะท้อนกลับของเสียง

[cjtoolbox name='calculatorcss'][/cjtoolbox]

พื้น
เพดาน
ผนัง

  เวลาการสะท้อนกลับของเสียงที่แนะนำ

ไม่มีการจับคู่กันของเวลาการสะท้อนกลับของเสียง. เคสแต่ละเคสมีความแตกต่างกันและต้องการการบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะสามารถระบุตัวตนของเคสนั้นๆ ได้. เลือกชนิดห้องของคุณเพื่อดูเวลาการสะท้อนกลับของเสียงที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดของห้อง

  มันทำงานอย่างไร?

ก่อนอื่น, เราได้คำนวนค่าเฉลี่ยการดูดซับเสียงของห้องตามข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้. ขั้นตอนถัดไป เลือก Sabine หรือ Eyring ของฟังก์ชันในผลลัพธ์นี้ และคุณจะได้รับเวลาการสะท้อนกลับของเสียงโดยใช้สูตรทั้งหมดนี้.

SabineEyring
ค่าสัมประสิทธิของการดูดเสียง$$$\bar\alpha < 0.2$$$$$$\bar\alpha \geq 0.2$$$
สูตร$$$RT = {{0.161 · V}\over{\bar\alpha · S} }$$$$$$RT = {{0.161 · V}\over{-S · \ln (1- \bar\alpha)} }$$$

[cjtoolbox name='calculator'][/cjtoolbox][cjtoolbox name='jQuery'][/cjtoolbox]
Line: @Geonoise
UA-22935236-8