การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีSonic integrity Testing (SIT)

เสาเข็มที่มีคุณภาพมักจะถูกกำหนดโดยการดำเนินการทดสอบความสั่นสะเทือน (strain) ที่มีค่าต่ำหลังจากที่ตอกเสาเข็มลงไปหรือภายในไม่กี่วันหลังจากการติดตั้งเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์ด้วยวิธีSonic integrity Testing เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม โดยเป็นวิธีทดสอบที่ไม่ทำลายเสาเข็มก่อนที่ทำการตอกเสาเข็มลงไปเป็นฐานของตึก อาคาร สิ่งก่อสร้าง

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีSonic integrity Testing (SIT) หรือ SIT-series ซึ้งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของการทดสอบความสมบูรณ์ของมืออาชีพโซนิคของเสาเข็ม ด้วยชุด SIT-Profound คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาในกองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเมื่อข้อบกพร่องหลังการติดตั้ง การทดสอบสามารถชี้ที่กองต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

SIT-series ได้รับการปรับปรุงสำหรับการใช้งานในสนามเช่นเดียวกับการตีความที่ทันสมัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลการวัดในสำนักงานรุ่น SIT ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายแบบพกพาและใช้งานง่ายในการใช้งานสถานที่ก่อสร้าง คนคนหนึ่งสามารถทดสอบเสาเข็มหลายต่อชั่วโมง

คุณสมบัติ
– เครื่อง SIT มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SIT, SIT+, SITpro เลือกใช้ตามการใช้งานของคุณ และ วัตถุประสงค์ของการใช้
– เครื่อง SIT ได้มาตรฐานตามวิธี ASTM D5882-07, วิธี EA Pfähle 2012, วิธี CUR 109, วิธี AFNOR NF P 94-160-2 วิธี NF P 94-160-4.
– ใช้งานง่าย โดยเครื่อง SIT ทุกรุ่นจะประกอบไปด้วย ตัวมาตรความเร่งเซ็นเซอร์ ค้อน สายเคเบิล แผ่นโปรแกรมและลิขสิทธิ์ หน้าจอแสดงผลเป็นภาพสี มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและแข็งแรง
– การแสดงผลของ SIT จะแสดงผ่านทางหน้าจอของเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบว่าเสาเข็มที่ทำการทดสอบ มีความสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะดูได้จากผลของสัญญาณคลื่นที่ปรากฏขึ้นบนจอ

ซึ่งสามารถดูกราฟสัญญาณการตรวจวัดเสาเข็มได้ในขณะทำการตรวจวัดหรือจะเช็คผลที่หลังก็ได้ โดยเครื่องสามารถเก็บบันทึกผลไว้ดูย้อนหลัง
– ทำการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะห์เฉพาะของเครื่อง SIT ผ่านทางสาย USB
– การทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับการประมวลผลสัญญาณการวัดที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ได้ผลตรวจวัดอย่างถูกต้องและง่ายต่อการประมวลผลการทดสอบ
– สามารถพิมพ์กราฟ ผลการตรวจวัดออกมาเป็นไฟล์ pdf หรือ สามารถคัดลอกรูปไปใส่ในรายงานได้ การวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม

ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ต้องมีการตรวจสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของค้อน สภาพของหมอนรองหรือวัสดุรองรับ และความต้านทานต่อการผลักดันของดินอย่างถูกต้อง

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการใช้เทคนิค PDA:

– ลดความเสี่ยงของความเสียหายให้กับเสาเข็มหรือค้อน – ลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายไปยังตึกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเสาเข็มได้ – การเพิ่มประสิทธิภาพของความลึกสุดท้ายของการเจาะเสาเข็มที่มีความยาวไม่มากนัก – อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ของการเจาะ/ตอกเสาเข็ม และการเลือกใช้ค้อนที่เหมาะสมสำหรับโครงการในอนาคต – สามารถบันทึกผลและคุณภาพของแต่ละเสาเข็มสามารถให้กับลูกค้าและผู้มีอำนาจ

ระบบของ PDA/DLT

Profound PDA/DLT มีระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM D4945-12 ระบบจะประกอบด้วยสายเชื่อม PDA-USB, มี 4 ช่องสำหรับสายรีลเคเบิลยาว 50 เมตร, ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้คืประบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเก็บข้อมูลและรายงาน มีการประกอบเครื่องตรวจความเค้นและมาตรหัวเร่งเซ็นเซอร์เข้า 2 ชุด การตั้งค่าของอุปกรณ์การติดตั้งเครื่อง PDA-USB เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista หรือ WIN7 แล็ปท็อป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและวัตถุประสงค์การวัด คุณสามารถใช้ window ที่เหมาะสมและทนทาน เพื่อใช้ร่วมกับเครื่อง PDA-USB. Profound สามารถช่วยให้คุณมีทางเลือกที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณต้องการวิเคราะห์เสาเข็มหลายๆต้น คุณควจจะใช้โปรแกรม DLTWAVE ในการตรวจจับช่องสัญญาณ ในการวิเคราห์เสาเข็ม

ข้อดี

– ระบบสัญญาณการประมวลผลที่ดี
– มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สูง
– มีการใช้เซนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยมนการตรวจวัด
– สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทันที่ บนจอจากตัวเครื่อง
– มีช่องสำหรับเชื่อมต่อผ่าทางสาย USB
– ง่ายต่อการติดตั้งและการจัดการของเซ็นเซอร์และสายเคเบิล
– ได้มาตรฐาน ASTM D4945-12
– มีประสิทธิภาพตรงกับวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มแบบ Static Load Testing according ของ Eurocode 7