บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีอุปกรณ์ การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

การส่งผ่านเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังห้องที่อยู่ติดกัน หรือสู่สภาพแวดล้อมภายนอก (หรือในทางตรงกันข้าม) เป็นสิ่งต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบและวางแผนของงานด้านอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยการก่อสร้าง

บริษัท จีโอนอยซ์ ได้ทำการศึกษาการส่งผ่านของเสียงผ่านตัวกลางอากาศมาเป็นเวลานานพอสมควร เราได้ดำเนินการตรวจวัดเสียง และหลังจากนั้นวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไข และตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคำนวณและผล และหาแนวทางในการแก้ไข

จากแนวทางปฏิบัตินี้ เราสามารถคาดการณ์ความถูกต้องและผลลัพธ์ที่ได้

หากคุณต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขเสียงรบกวนของห้องเดียวที่บ้านหรือโรงพยาบาล สำนักงาน ลานจอดรถ ร้านค้า เป็นต้น หรือ คุณต้องการอุปกรณ์ เกี่ยวกับเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัด การวัดความสั่นสะเทือนของเสา หรืออื่นๆ

โปรดติดต่อเรา บริษัทจีโอนอยซ์เป็นที่ปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์ และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Contact@geonoise.com

หรือ (66+)02-003-5904 ,081-964-1982

วิศวกรเสียง บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เสียงและการตรวจสอบการสั่นสะเทือนในประเทศไทย รวมทั้ง การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

การตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

หลายโครงการของอาคารก่อสร้างใหม่ โดยส่วนมากมีเสียงดังและมักจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย

คุณจะได้รับคำแนะนำในการดำเนินการสำรวจเสียงก่อนที่จะทำงานที่มีเวลาก่อสร้างระยะยาวและหรือโครงการที่อาจมีเสียงดังมากเกิดขึ้น

การสำรวจเสียงนี้จะถูกใช้ในการตั้งระดับเสียงที่อยู่ในช่วงที่ได้รับการยอมรับและรวมอยู่ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้รับเหมาและ(ท้องถิ่น)รัฐบาล

สำหรับการเจาะเสาเข็ม ที่อาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับสูง เราขอแนะนำคุณดังนี้

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการทำงานชนิดของโรงงานที่จะใช้และมาตรการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนสำหรับบริเวณก่อสร้าง ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือน ที่มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ

สามารถทำการวัดเสียงอย่างต่อเนื่อง การคำนวณ เพื่อกำหนดระดับเสียง ทุกนาทีและเปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับระดับสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หากสถานที่ก่อสร้างมีการทำการเจาะ ตอกหรือทำลายเสาเข็ม ขอแนะนำให้ทำการตรวจ การวัดการสั่นสะเทือนเสา ทุกๆ 10 นาที

หากมีกำแพงหรือบ้านที่ติดกันโดยตรงกับการสถานที่ก่อสร้าง ต้องทำการประเมินรายละเอียดเป็นราย ๆ ไป

หากมีการก่อสร้างหรือทำลายอาคารภายในบริเวณ 25 เมตรโดยรอบ และมีบ้านพักอาศัยอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจวัดเกิดขึ้น

ปกติแล้วการก่อส้รางหรือทำลายตึก อาคาร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากข้อบังคับหรือข้อตกลงจากภาครัฐ

ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับ LAeq 10 ชั่วโมงและ LAeq 1 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและข้อจำกัดของแต่ละไซต์งาน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาคือ

ลักษณะของบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เสียงและการสั่นสะเทือนในระดับพื้นฐานโดยรอบ

ลักษณะและระยะเวลาของการทำงาน

เวลาในการทำงาน (กลางวัน / เย็น / กลางคืน)

ระดับการสั่นสะเทือนควรได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ครอบครองและผู้ใช้อาคารและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของอาคาร

คำแนะนำที่ถูกนำมาใช้ในระดับของการสั่นสะเทือนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอาคาร

หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ระดับการสั่นสะเทือน คุณควรพิจารณาความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบในสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง

เสียงจากเครื่องจักรและการตรวจสอบการสั่นสะเทือน

ในงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพียงครั้งเดียว ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

ในปีที่ผ่านมา มีการให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากขึ้น โดยได้เปลี่ยนจากการบำรุงรักษาที่กำหนดหรือการป้องกันการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่สำหรับการวัดสภาพเครื่องจักรและการคาดการณ์ความต้องการการบำรุงรักษาหรือการคาดการค่าและวิธีบำรุงรักษา

หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและการทำนายปัญหาเครื่องจักรคือการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน

เราสามารถดำเนินการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในทุกๆ งาน

บริษัทจีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทควบคุมเสียงรบกวนในประเทศไทยและมีวิศวกรเสียงอิสระ คอยพร้อมช่วยเหลือคุณ

การวัดการสั่นสะเทือนเสา

จีโอนอยซ์ มีโอกาสเป็นตัวแทนขายโปรดักซ์ เครื่อง การวัดความสั่นสะเทือนของเสา ในนาม International Measurement Solutions (IMS) เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดา ที่เชี่ยวชาญในการวัดการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนเสา สำหรับการประเมินและการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรจากแคนาดา เราขอนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือนและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและการวิเคราะห์

บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ภารกิจของเราคือการพัฒนาวีธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน งานหลักของเราคือการพัฒนาระดับโลกของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรายังมีการให้คำปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนและโปรแกรมการฝึกอบรมจากระดับเบื้องต้นอย่างง่าย จนไปถึงระดับสูงและการวิเคราะห์โครงสร้าง

เสียงและการตรวจสอบการสั่นสะเทือนในประเทศไทย รวมทั้ง การวัดความสั่นสะเทือนของเสา
ทดสอบเสาเข็ม เครื่อง การวัดความสั่นสะเทือนของเสา PDA/DLT-series

มาตรฐานการรับนํ้าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกันแพรหลายทั่วโลก ในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม เครื่อง PDA/DLT ของ Profound เป็นทั้งระบบการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและการวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม ทำให้สามารถวิเคราะห์และควบคุมและคำนวนลดวิธีเสี่ยงของการตอกเสาเข็มได้

วิธีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบ หรือการวัดการสั่นสะเทือนเสา Dynamic Load Test เป็นวิธีที่มีประสทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีแบบ Static Load Test (SLT) ด้วยเครื่อง PDA/DLT ของ Profound สามารถทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้หลายๆต้น ภายในวันเดียว DLT จะใช้สำหรับสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ (Cast in Place) เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (prefabricated concrete piles) และทุกประเภทของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

การทดสอบจะใช้ค้อนกระแทกลงไปบนหัวเสาเข็มหรือยกตุ้มน้ำหนักขึ้นแล้วปล่อยจากเหนือหัวเสาเข็มให้ตกลงกระแทกกับหมอนรองตุ้มตอก แรงของคลื่นจากการตอกเสาเช็มจะเดินทางลงไปในเสาเข็มและสะท้อนกลับขึ้นไป การสะท้อนกลับนี้จะแสดงให้เห็นถึงคลื่นสะท้อนจะมี แรงเสียดทาน แรงต้านทานและข้อบกพร่องของเสาเข็มที่เป็นไปได้ สัญญาณที่วัดได้จะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติโดย ระบบปฏิบัติการของ PDA / DLT ประมวลผลข้อมูลได้อย่างง่ายดายสามารถเรียกตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอกราฟิกหรือการรายงานตามแบบมาตรฐาน ASTM D4945-12

สัญญาณ PDA / DLT

การวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม หรือ การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ต้องมีการตรวจสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของค้อน สภาพของหมอนรองหรือวัสดุรองรับ และความต้านทานต่อการผลักดันของดินอย่างถูกต้อง

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการใช้เทคนิค PDA:

-ลดความเสี่ยงของความเสียหายให้กับเสาเข็มหรือค้อน

-ลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายไปยังตึกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเสาเข็มได้

-การเพิ่มประสิทธิภาพของความลึกสุดท้ายของการเจาะเสาเข็มที่มีความยาวไม่มากนัก

-อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ของการเจาะ/ตอกเสาเข็ม และการเลือกใช้ค้อนที่เหมาะสมสำหรับโครงการในอนาคต

-สามารถบันทึกผลและคุณภาพของแต่ละเสาเข็มสามารถให้กับลูกค้าและผู้มีอำนาจ

ระบบของ PDA/DLT

Profound PDA/DLT มีระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM D4945-12 ระบบจะประกอบด้วยสายเชื่อม PDA-USB, มี 4 ช่องสำหรับสายรีลเคเบิลยาว 50 เมตร, ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้คืประบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเก็บข้อมูลและรายงาน มีการประกอบเครื่องตรวจความเค้นและมาตรหัวเร่งเซ็นเซอร์เข้า 2 ชุด

การตั้งค่าของอุปกรณ์การติดตั้งเครื่อง PDA-USB เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista หรือ WIN7 แล็ปท็อป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและวัตถุประสงค์การวัด คุณสามารถใช้ window ที่เหมาะสมและทนทาน เพื่อใช้ร่วมกับเครื่อง PDA-USB. Profound สามารถช่วยให้คุณมีทางเลือกที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณต้องการวิเคราะห์เสาเข็มหลายๆต้น คุณควจจะใช้โปรแกรม DLTWAVE ในการตรวจจับช่องสัญญาณ ในการวิเคราะห์เสาเข็ม หรือ การวัดการสั่นสะเทือนเสา

ข้อดีของ PDA/DLT

 • ระบบสัญญาณการประมวลผลที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สูง
 • มีการใช้เซนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยมนการตรวจวัด
 • สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทันที่ บนจอจากตัวเครื่อง
 • มีช่องสำหรับเชื่อมต่อผ่าทางสาย USB
 • ง่ายต่อการติดตั้งและการจัดการของเซ็นเซอร์และสายเคเบิล
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4945-12
 • มีประสิทธิภาพตรงกับวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มแบบ Static Load Testing according ของ Eurocode 7

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีSonic integrity Testing (SIT) หรือ การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

เสาเข็มที่มีคุณภาพมักจะถูกกำหนดโดยการดำเนินการทดสอบความเครียด (strain) ที่มีค่าต่ำหลังจากที่ตอกเสาเข็มลงไปหรือภายในไม่กี่วันหลังจากการติดตั้งเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์ด้วยวิธีSonic integrity Testing เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม โดยเป็นวิธีทดสอบที่ไม่ทำลายเสาเข็มก่อนที่ทำการตอกเสาเข็มลงไปเป็นฐานของตึก อาคาร สิ่งก่อสร้าง

การวัดการสั่นสะเทือนเสา SIT-series ที่ลึกซึ้งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของการทดสอบความสมบูรณ์ของมืออาชีพโซนิคของเสาเข็ม ด้วยชุด SIT-Profound คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาในกองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเมื่อข้อบกพร่องหลังการติดตั้ง การทดสอบสามารถชี้ที่กองต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

การวัดการสั่นสะเทือนเสา SIT-series ได้รับการปรับปรุงสำหรับการใช้งานในสนามเช่นเดียวกับการตีความที่ทันสมัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลการวัดในสำนักงานรุ่น SIT ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายแบบพกพาและใช้งานง่ายในการใช้งานสถานที่ก่อสร้าง คนคนหนึ่งสามารถทดสอบเสาเข็มหลายต่อชั่วโมง

คุณสมบัติของ การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

 • เครื่อง SIT มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SIT, SIT+, SITpro เลือกใช้ตามการใช้งานของคุณ และ วัตถุประสงค์ของการใช้
 • เครื่อง SIT ได้มาตรฐานตามวิธี ASTM D5882-07, วิธี EA Pfähle 2012, วิธี CUR 109, วิธี AFNOR NF P 94-160-2 วิธี NF P 94-160-4.
 • ใช้งานง่าย โดยเครื่อง SIT ทุกรุ่นจะประกอบไปด้วย ตัวมาตรความเร่งเซ็นเซอร์ ค้อน สายเคเบิล แผ่นโปรแกรมและลิขสิทธิ์ หน้าจอแสดงผลเป็นภาพสี มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและแข็งแรง
 • การแสดงผลของ SIT จะแสดงผ่านทางหน้าจอของเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบว่าเสาเข็มที่ทำการทดสอบ มีความสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะดูได้จากผลของสัญญาณคลื่นที่ปรากฏขึ้นบนจอ
 • ซึ่งสามารถดูกราฟสัญญาณการตรวจวัดเสาเข็มได้ในขณะทำการตรวจวัดหรือจะเช็คผลที่หลังก็ได้ โดยเครื่องสามารถเก็บบันทึกผลไว้ดูย้อนหลัง
 • ทำการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะห์เฉพาะของเครื่อง SIT ผ่านทางสาย USB
 • การทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับการประมวลผลสัญญาณการวัดที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ได้ผลตรวจวัดอย่างถูกต้องและง่ายต่อการประมวลผลการทดสอบ
 • ให้ผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือได้
 • สามารถพิมพ์กราฟ ผลการตรวจวัดออกมาเป็นไฟล์ pdf หรือ สามารถคัดลอกรูปไปใส่ในรายงานได้

ความชำนาญ ของ บริษัท จีโอนอยซ์ คือ การวัดความสั่นสะเทือนของเสา
line

การส่งผ่านเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังห้องที่อยู่ติดกัน หรือสู่สภาพแวดล้อมภายนอก (หรือในทางตรงกันข้าม) เป็นสิ่มต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบและวางแบบแผนของงานด้านอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

บริษัท จีโอนอยซ์ ได้ทำการศึกษาการส่งผ่านของเสียงผ่านตัวกลางอากาศมาเป็นเวลานานพอสมควร เราได้ดำเนินการตรวจวัดเสียง และหลังจากนั้นวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไข และตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคำนวณและผล

จากแนวทางปฏิบัตินี้ เราสามารถคาดการณ์ความถูกต้องและผลลัพธ์ที่ได้

หากคุณต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขเสียงรบกวนของห้องเดียวที่บ้านหรือโรงพยาบาล สำนักงาน ลานจอดรถ ร้านค้า เป็นต้น หรือ คุณต้องการอุปกรณ์ เกี่ยวกับเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัด การวัดการสั่นสะเทือนเสา หรืออื่นๆ

โปรดติดต่อเรา บริษัทจีโอนอยซ์เป็นที่ปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์ และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Contact@geonoise.com

หรือ 02 003-5904,081-964-1982

วิศวกรเสียง บริษัทจีโอนอยซ์ประเทศไทย จำกัด

เสียงและการตรวจสอบการสั่นสะเทือนในประเทศไทย รวมทั้ง การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

การตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน การวัดความสั่นสะเทือนของเสา

หลายโครงการของอาคารก่อสร้างใหม่ โดยส่วนมากมีเสียงดังและมักจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย

คุณจะได้รับคำแนะนำในการดำเนินการสำรวจเสียงก่อนที่จะทำงานที่มีเวลาก่อสร้างระยะยาวและหรือโครงการที่อาจมีเสียงดังมากเกิดขึ้น

การสำรวจเสียงนี้จะถูกใช้ในการตั้งระดับเสียงที่อยู่ในช่วงที่ได้รับการยอมรับและรวมอยู่ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้รับเหมาและ(ท้องถิ่น)รัฐบาล

สำหรับการเจาะเสาเข็ม ที่อาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับสูง เราขอแนะนำคุณดังนี้

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการทำงานชนิดของโรงงานที่จะใช้และมาตรการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนสำหรับบริเวณก่อสร้าง ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือน ที่มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ

สามารถทำการวัดเสียงอย่างต่อเนื่อง การคำนวณ เพื่อกำหนดระดับเสียง ทุกนาทีและเปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับระดับสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หากสถานที่ก่อสร้างมีการทำการเจาะ ตอกหรือทำลายเสาเข็ม ขอแนะนำให้ทำการตรวจ การวัดการสั่นสะเทือนเสา ทุกๆ 10 นาที

หากมีกำแพงหรือบ้านที่ติดกันโดยตรงกับการสถานที่ก่อสร้าง ต้องทำการประเมินรายละเอียดเป็นราย ๆ ไป

หากมีการก่อสร้างหรือทำลายอาคารภายในบริเวณ 25 เมตรโดยรอบ และมีบ้านพักอาศัยอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจวัดเกิดขึ้น

ปกติแล้วการก่อส้รางหรือทำลายตึก อาคาร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากข้อบังคับหรือข้อตกลงจากภาครัฐ

ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับ LAeq 10 ชั่วโมงและ LAeq 1 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและข้อจำกัดของแต่ละไซต์งาน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาคือ

ลักษณะของบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เสียงและการสั่นสะเทือนในระดับพื้นฐานโดยรอบ

ลักษณะและระยะเวลาของการทำงาน

เวลาในการทำงาน (วัน / เย็น / คืน)

ระดับการสั่นสะเทือนควรได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ครอบครองและผู้ใช้อาคารและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของอาคาร

คำแนะนำที่ถูกนำมาใช้ในระดับของการสั่นสะเทือนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอาคาร

หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ระดับการสั่นสะเทือน คุณควรพิจารณาความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบในสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง

เสียงจากเครื่องจักรและการตรวจสอบการสั่นสะเทือน

ในงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพียงครั้งเดียว ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

ในปีที่ผ่านมา มีการให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากขึ้น โดยได้เปลี่ยนจากการบำรุงรักษาที่กำหนดหรือการป้องกันการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่สำหรับการวัดสภาพเครื่องจักรและการคาดการณ์ความต้องการการบำรุงรักษาหรือการคาดการค่าและวิธีบำรุงรักษา

หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและการทำนายปัญหาเครื่องจักรคือการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน

เราสามารถดำเนินการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนในทุกๆ งาน

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทควบคุมเสียงรบกวนในประเทศไทยและมีวิศวกรเสียงอิสระ คอยพร้อมช่วยเหลือคุณ

การวัดการสั่นสะเทือนเสา

จีโอนอยซ์ มีโอกาสเป็นตัวแทนขายโปรดักซ์ เครื่อง การวัดการสั่นสะเทือนเสา ในนาม International Measurement Solutions (IMS) เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดา ที่เชี่ยวชาญในการวัดการสั่นสะเทือน การวัดการสั่นสะเทือนเสา สำหรับการประเมินและการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรจากแคนาดา เราขอนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือนและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและการวิเคราะห์

บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ภารกิจของเราคือการพัฒนาวีธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน งานหลักของเราคือการพัฒนาระดับโลกของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรายังมีการให้คำปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนและโปรแกรมการฝึกอบรมจากระดับเบื้องต้นอย่างง่าย จนไปถึงระดับสูงและการวิเคราะห์โครงสร้าง

เสียงและการตรวจสอบการสั่นสะเทือนในประเทศไทย รวมทั้ง การวัดการสั่นสะเทือนเสา

ทดสอบเสาเข็ม PDA/DLT-series

มาตรฐานการรับนํ้าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกันแพรหลายทั่วโลก ในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม เครื่อง PDA/DLT ของ Profound เป็นทั้งระบบการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและการวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม ทำให้สามารถวิเคราะห์และควบคุมและคำนวนลดวิธีเสี่ยงของการตอกเสาเข็มได้

วิธีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบ หรือการวัดการสั่นสะเทือนเสา Dynamic Load Test เป็นวิธีที่มีประสทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีแบบ Static Load Test (SLT) ด้วยเครื่อง PDA/DLT ของ Profound สามารถทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้หลายๆต้น ภายในวันเดียว DLT จะใช้สำหรับสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ (Cast in Place) เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (prefabricated concrete piles) และทุกประเภทของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

การทดสอบจะใช้ค้อนกระแทกลงไปบนหัวเสาเข็มหรือยกตุ้มน้ำหนักขึ้นแล้วปล่อยจากเหนือหัวเสาเข็มให้ตกลงกระแทกกับหมอนรองตุ้มตอก แรงของคลื่นจากการตอกเสาเช็มจะเดินทางลงไปในเสาเข็มและสะท้อนกลับขึ้นไป การสะท้อนกลับนี้จะแสดงให้เห็นถึงคลื่นสะท้อนจะมี แรงเสียดทาน แรงต้านทานและข้อบกพร่องของเสาเข็มที่เป็นไปได้ สัญญาณที่วัดได้จะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติโดย ระบบปฏิบัติการของ PDA / DLT ประมวลผลข้อมูลได้อย่างง่ายดายสามารถเรียกตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอกราฟิกหรือการรายงานตามแบบมาตรฐาน ASTM D4945-12

สัญญาณ PDA / DLT

การวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม หรือ การวัดการสั่นสะเทือนเสา

ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ต้องมีการตรวจสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของค้อน สภาพของหมอนรองหรือวัสดุรองรับ และความต้านทานต่อการผลักดันของดินอย่างถูกต้อง

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการใช้เทคนิค PDA:

-ลดความเสี่ยงของความเสียหายให้กับเสาเข็มหรือค้อน

-ลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายไปยังตึกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเสาเข็มได้

-การเพิ่มประสิทธิภาพของความลึกสุดท้ายของการเจาะเสาเข็มที่มีความยาวไม่มากนัก

-อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ของการเจาะ/ตอกเสาเข็ม และการเลือกใช้ค้อนที่เหมาะสมสำหรับโครงการในอนาคต

-สามารถบันทึกผลและคุณภาพของแต่ละเสาเข็มสามารถให้กับลูกค้าและผู้มีอำนาจ

ระบบของ PDA/DLT

Profound PDA/DLT มีระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM D4945-12 ระบบจะประกอบด้วยสายเชื่อม PDA-USB, มี 4 ช่องสำหรับสายรีลเคเบิลยาว 50 เมตร, ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้คืประบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเก็บข้อมูลและรายงาน มีการประกอบเครื่องตรวจความเค้นและมาตรหัวเร่งเซ็นเซอร์เข้า 2 ชุด

การตั้งค่าของอุปกรณ์การติดตั้งเครื่อง PDA-USB เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista หรือ WIN7 แล็ปท็อป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและวัตถุประสงค์การวัด คุณสามารถใช้ window ที่เหมาะสมและทนทาน เพื่อใช้ร่วมกับเครื่อง PDA-USB. Profound สามารถช่วยให้คุณมีทางเลือกที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณต้องการวิเคราะห์เสาเข็มหลายๆต้น คุณควจจะใช้โปรแกรม DLTWAVE ในการตรวจจับช่องสัญญาณ ในการวิเคราะห์เสาเข็ม หรือ การวัดการสั่นสะเทือนเสา

ข้อดีของ PDA/DLT

 • ระบบสัญญาณการประมวลผลที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สูง
 • มีการใช้เซนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยมนการตรวจวัด
 • สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทันที่ บนจอจากตัวเครื่อง
 • มีช่องสำหรับเชื่อมต่อผ่าทางสาย USB
 • ง่ายต่อการติดตั้งและการจัดการของเซ็นเซอร์และสายเคเบิล
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4945-12
 • มีประสิทธิภาพตรงกับวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มแบบ Static Load Testing according ของ Eurocode 7

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีSonic integrity Testing (SIT) หรือ การวัดการสั่นสะเทือนเสา

เสาเข็มที่มีคุณภาพมักจะถูกกำหนดโดยการดำเนินการทดสอบความเครียด (strain) ที่มีค่าต่ำหลังจากที่ตอกเสาเข็มลงไปหรือภายในไม่กี่วันหลังจากการติดตั้งเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์ด้วยวิธีSonic integrity Testing เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม โดยเป็นวิธีทดสอบที่ไม่ทำลายเสาเข็มก่อนที่ทำการตอกเสาเข็มลงไปเป็นฐานของตึก อาคาร สิ่งก่อสร้าง

การวัดการสั่นสะเทือนเสา SIT-series ที่ลึกซึ้งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของการทดสอบความสมบูรณ์ของมืออาชีพโซนิคของเสาเข็ม ด้วยชุด SIT-Profound คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาในกองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเมื่อข้อบกพร่องหลังการติดตั้ง การทดสอบสามารถชี้ที่กองต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

การวัดการสั่นสะเทือนเสา SIT-series ได้รับการปรับปรุงสำหรับการใช้งานในสนามเช่นเดียวกับการตีความที่ทันสมัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลการวัดในสำนักงานรุ่น SIT ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายแบบพกพาและใช้งานง่ายในการใช้งานสถานที่ก่อสร้าง คนคนหนึ่งสามารถทดสอบเสาเข็มหลายต่อชั่วโมง

คุณสมบัติของการวัดการสั่นสะเทือนเสา

 • เครื่อง SIT มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SIT, SIT+, SITpro เลือกใช้ตามการใช้งานของคุณ และ วัตถุประสงค์ของการใช้
 • เครื่อง SIT ได้มาตรฐานตามวิธี ASTM D5882-07, วิธี EA Pfähle 2012, วิธี CUR 109, วิธี AFNOR NF P 94-160-2 วิธี NF P 94-160-4.
 • ใช้งานง่าย โดยเครื่อง SIT ทุกรุ่นจะประกอบไปด้วย ตัวมาตรความเร่งเซ็นเซอร์ ค้อน สายเคเบิล แผ่นโปรแกรมและลิขสิทธิ์ หน้าจอแสดงผลเป็นภาพสี มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและแข็งแรง
 • การแสดงผลของ SIT จะแสดงผ่านทางหน้าจอของเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบว่าเสาเข็มที่ทำการทดสอบ มีความสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะดูได้จากผลของสัญญาณคลื่นที่ปรากฏขึ้นบนจอ
 • ซึ่งสามารถดูกราฟสัญญาณการตรวจวัดเสาเข็มได้ในขณะทำการตรวจวัดหรือจะเช็คผลที่หลังก็ได้ โดยเครื่องสามารถเก็บบันทึกผลไว้ดูย้อนหลัง
 • ทำการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะห์เฉพาะของเครื่อง SIT ผ่านทางสาย USB
 • การทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับการประมวลผลสัญญาณการวัดที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ได้ผลตรวจวัดอย่างถูกต้องและง่ายต่อการประมวลผลการทดสอบ
 • ให้ผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือได้
 • สามารถพิมพ์กราฟ ผลการตรวจวัดออกมาเป็นไฟล์ pdf หรือ สามารถคัดลอกรูปไปใส่ในรายงานได้

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software
Address: 555/147,555/148 Moo ban B Avenue ,Sukhapibal 5 Rd.,O-ngoen, Sai Mai ,Bkk 10220, Thailand

Phone: (+66) 02-0035904,081-964-1982
Fax: (+66) 02-0033054
E-Mail: contact@geonoise.com
Website: http://www.geonoise.co.th