ข่าวในภูมิภาคข่าวในภูมิภาค

อินเดียเครียด เสียงรบกวนทะลุขีดจำกัด 85% ใน 7 เมืองใหญ่

By | Uncategorized | No Comments

อินเดียเครียด เสียงรบกวนทะลุขีดจำกัด 85% ใน 7 เมืองใหญ่ Photo by Igor Ovsyannykov on Unsplash อินเดียเผยผลการสำรวจการวัดระดับเสียงรบกวนจาก 7 เมืองใหญ่ พบระดับเสียงรบกวนทะลุขีดจำกัดมาตรฐานจากสถานีวัดเสียง 58 ใน 70 สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ 85 จากทั้งหมด คณะกรรมการควบคุมมลพิษส่วนกลางแห่งประเทศอินเดีย เปิดเผยผลการวัดระดับเสียงรบกวน หลังตั้งเครือข่ายตรวจสอบระดับเสียงรบกวนแห่งชาติ พร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงทั้งสิ้น 70 สถานีใน 7 เมืองใหญ่ ได้แก่ เจนไน…

Read More
การใช้งานของ Norsonic: การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera

การใช้งานของ Norsonic: การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera

By | Noise and Vibration Product News | No Comments

การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera กับกังหันลม กังหันลมกำเนิดพลังงานไฟฟ้าถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นกว่า 10% ในหลายๆปีถัดไป, แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของฟาร์มกังหันลมมักจะถูกทำให้ล่าช้าลงเนื่องจากเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน. กังหันลมรุ่นใหม่ๆจึงถูกผลิตออกมาให้คำนึงถึงการลดเสียงรบกวนให้มากกว่ารุ่นเดิม ๆ. ผู้ออกแบบกังหันจึงออกแบบให้เสียงรบกวนลดลงจากเดิม เพราะการเสียดสีที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนนั้นทำให้สูญเสียพลังงานและเอาต์พุตลง. เพียงแค่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในการออกแบบ, การติดตั้งและการทำงานของกังหันลม เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานที่สะอาดจากกังหันลมได้อย่างเต็มที่ โดยประเมิณเสียงรบกวนกับ Nor848 Acoustic camera ที่จะทำให้ทุกปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นหมดไป   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งาน Nor848A กับกังหันลม ท่านสามารถเข้าไปที่:  Download the application note….

Read More
Line: @Geonoise
UA-22935236-8