ลักษณะงานของเรา

จีโอนอยส์ให้คำปรึกษาที่กว้างขวางทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อื่นๆ

ให้บริการในงานวิศกรรมการควบคุมเสียง, ความสั่นสะเทือน, การตรวจวัดมลพิษทางเสียงในสิ่งแวดล้อม, เสียงในงานอุตสาหกรรม ในงานอาชีวอนามัย, ทำแบบจำลองทางเสียง (Noise mapping),โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ…

จีโอนอยส์ประเทศไทย จำกัด , การควบคุมเสียงไทยวิศวกรเสียงอิสระประเทศไทย

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address:555/147,555/148 Moo ban B Avenue,Sukhapibal 5 Rd.,O-ngoen, Sai Mai ,Bkk 10220, Thailand

Phone: (+66) 02-0035904,081-964-1982  Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th