Matrix Acoustic Resilient Wall Ties ฉนวนกั้นเสียง ฉนวนกั้นเสียง Matrix Acoustic Resilient Wall Ties

เมทริกซ์ (Matrix) ฉนวนกั้นเสียง สำหรับผนัง เมทริกซ์สามารถแยกเสียงของผนังด้านในและด้านนอกของผนังตึก อาคาร โดยเมทริกซ์สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างอัตราลมสูงสุดกับการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของก้อนอิฐ ชิ้นส่วนของเมทริกซ์จะแบ่งเป็นเหล็กยื่นออกมาสองด้าน ตรงกลางเชื่อมเหล็กด้วยการอัดแผ่นโฟมบางๆยึดกันไว้ และนี้คือสิ่งที่สำคัญของเหล็กยึดเมทริกซ์ที่ทำให้สามารถลดเสียงที่ผ่านมาตามโครงสร้าง (airborne noise) เสียงกระทบหรือกระแทก (impact noise) ความสั่นสะเทือนจากโครงสร้าง (structure borne vibration) ตัวเหล็กยึดจับแบบเดิมจะส่งผ่านเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน จากผนังด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เมทริกซ์นิยมใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น โรงภาพยนตร์ ห้องบันทึกเสียง โรงแรม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สนามบิน ห้องซ้อมดนตรี-ละคร สถานที่ออกกำลังกาย ห้องทำงาน ที่พักอาศัย และสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

ฉนวนกั้นเสียง MB01-Resilient Masonry Wall Tie

เมทริกซ์ MB01 สำหรับผนังเรสสิเลียน (ผนังของห้องที่มีช่องว่างเพื่อนความยืดหยุ่น) เป็น ฉนวนกั้นเสียง ที่เหมาะสำหรับการลดเสียงที่เกิดจาก airborne noise หรือ impact noise ที่ผ่านจากผนังอิฐ โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น MB01-Resilient Masonry Wall Tie more info.

นวนกั้นเสียง MB10-RESILIENT WALL TIE -Wide Cavity Tie

ฉนวนกั้นเสียง เมทริกซ์ MB10 สำหรับผนังเรสสิเลียน รุ่น Wide cavity Tie เมทริกซ์ 10 ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างที่มีรูหรือโพรงกว้าง เพื่อลดเสียงที่เกิดจาก airborne noise หรือ impact noise ของผนังห้อง โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น MB10-RESILIENT WALL TIE -Wide Cavity Tie more info.

ฉนวนกั้นเสียง SB10-RESILIENT WALL TIE -Wide Cavity

เมทริกซ์ SB10 resilient ฉนวนกั้นเสียง ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างที่มีรูหรือโพรงกว้าง เพื่อลดเสียงที่เกิดจาก airborne noise หรือ impact noise ของผนังห้อง โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น SB10-RESILIENT WALL TIE -Wide Cavity more info.

ฉนวนกั้นเสียง FM01-RESILIENT FLOOR MOUNTS

เมทริกซ์ FM01-RESILIENT FLOOR MOUNTS ฉนวนกั้นเสียง นี้ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างที่ เพื่อลดเสียงที่เกิดจาก impact vibration จากพื้นห้อง โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น

ฉนวนกั้นเสียง C12-RESILIENT CEILING MOUNTS

เมทริกซ์ C12-RESILIENT CEILING MOUNTS ฉนวนกั้นเสียง ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้าง เพื่อลดเสียงที่เกิดจาก airborne noise หรือ impact noise จากเพดานห้องและพื้นห้อง โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น วัสดุของ CM12 มี 2 แบบ คือวัสดุที่เป็นสังกะสี หรือ สแตนเลส มีขนาด 275 g/m2

ฉนวนกั้นเสียง Matrix MB05 – RESILIENT MASONRY OR STUD WALL TIE

ฉนวนกั้นเสียง เมทริกซ์ MB05 (มีหลายความกว้างและช่องว่าง) เมทริกซ์ สำหรับผนังเรสสิเลียน (ผนังของห้องที่มีช่องว่างเพื่อนความยืดหยุ่น) เหมาะสำหรับการลดเสียงที่เกิดจาก airborne noise หรือ impact noise ที่เสียงรบกวนผ่านจากผนังอิฐ โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น

ฉนวนกั้นเสียง Matrix SB03

เมทริกซ์ SB03 ฉนวนกั้นเสียง SB03 ผนังอะคูสติก เหมาะสำหรับนำใช้ติดบนผนังกับด้านล่างของแผ่นพื้นห้องหรือพื้นของชั้นบน เพื่อควบคุมเสียงและลดเสียง

SB08:Universal Resilient Masonry Wall Tie ฉนวนกั้นเสียง

เมทริกซ์ SB08 Universal Resilient Masonry Wall Tie ฉนวนกั้นเสียง SB08 เหมาะสำหรับการลดเสียงที่เป็นแบบ airborne sound และ impact noise ที่เสียงรบกวนผ่านจากผนังอิฐ โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น เมทริกซ์ซีรี่ส์ 08 มีหลายขนาดเช่น สำหรับช่องว่างที่มีขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร และสำหรับ stud wall ขนาด 64มิลลิเมตรถึง 92 มิลลิเมตร CM12 เมทริกซ์ซีรี่ส์ 08 มีทั้งวัสดุที่ทำจากสังกะสี หรือ สแตนเลส หรือ อะลูมีเนียม

ฉนวนกั้นเสียง MB08:Universal Resilient Masonry Wall Tie

ฉนวนกั้นเสียง เมทริกซ์MB08 เหมาะสำหรับการลดเสียงที่เป็นแบบ airborne sound และ impact noise ที่เสียงรบกวนผ่านจากผนังอิฐ โดยเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่มีผนังไม่ต่อเนื่องกัน เช่น อพาร์ตเมนท์ วิลล่า และห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง หอประชุม โรงภาพยนตร์เป็นต้น เมทริกซ์ซีรี่ส์ 08 มีหลายขนาดเช่น สำหรับช่องว่างที่มีขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร และสำหรับ stud wall ขนาด 64มิลลิเมตรถึง 92 มิลลิเมตร CM12 เมทริกซ์ซีรี่ส์ 08 มีทั้งวัสดุที่ทำจากสังกะสี หรือ สแตนเลส หรือ อะลูมีเนียม

ฉนวนกั้นเสียง Matrix SB06-RESILIENT STUD WALL TIE-+

ฉนวนกั้นเสียง เมทริกซ์ SB06 เหมาะสำหรับการใช้กับผนัง double stud wall เหมาะท้ะงที่เป็นโครงผนังไม้ หรือ โครงสตีล

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address: 555/147,555/148 Mooban B Avenue ,Sukhapiban5 Rd.,O Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Phone: (+66) 02-0035904 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th