ซอฟต์แวร์ Noise Mapping

ด้วยทีมงานของเรามีมาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ ประกอบด้วย วิศวกร นักภูมิศาสตร์ นักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ดังนั้น เราจึงมีความคิดที่จะทำให้การคำนวณในการก่อสร้าง งานเสียง หรืออื่นๆให้เกิดความง่ายขึ้น ทีมงานของเราจึงได้คิดค้น ซอฟแวร์จำลองเสียง หรือ ซอฟต์แวร์ Noise MappingSoundPLAN เพื่อที่จะนำเราให้สามารถใช้งานง่ายและทันต่อตลาดทั่วโลก ซอฟแวร์สร้างแบบจำลองทางเสียง Soundplan และ ซอฟต์แวร์ Noise Mapping ของเรานั้นกลายเป็นผู้นำในตลาดโลกมานานกว่า 20 ปี

Read More

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address:555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

Phone: (+66) 02-0035904,081964-1982 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th

ซอฟต์แวร์ Noise Mapping หรือ ซอฟต์แวร์จำลองเสียง MapAtWork ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการตรวจวัดในสถานประกอบการ

MapAtWork (Noise At Work) ซอฟต์แวร์จำลองเสียง เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการวัดในสถานประกอบการ mapAtWork เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำลองภาพเสียงและรายงานผลการวัดต่างๆ ของประกอบอาชีพ เช่น อุณหภูมิ เป็นต้นและยังเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และง่ายต่อการใช้งานและราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Read More

ซอฟต์แวร์ Noise Mapping NoiseAtWork ซอฟต์แวร์จำลองเสียง

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ซอฟต์แวร์จำลองเสียง การจำลองภาพ เสียงและรายงานระดับเสียงจากการประกอบอาชีพ ซอฟต์แวร์จำลองเสียง นี้มีจุดเด่นที่คือ ตรงกับวัตถุประสงค์ ใช้งานง่ายและราคาที่เหมาะสม ซึ่ง NoiseAtWork จะช่วยให้การทำแผนที่เสียงทั้งในร่มและกลางแจ้ง สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน NoiseAtWork เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ตรงกับตัวเลือกที่คุณต้องการจริงๆ

Read More