ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง SoundPLAN ประจำประเทศไทย Noise Calculation and Prediction Software

ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง ที่นักวิศวกรใช้จำลองสถานการณ์จริงของเสียงและมลพิษทางอากาศ

ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง ที่ใช้ ก็คือ SoundPLAN ประเทศไทย คำนวณเสียงรบกวนและการทำนายแบบจำลองทางเสียง ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง SoundPLAN®เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน อะคูสติก เสียงและมลพิษทางอากาศ ซอฟแวร์มีความเชี่ยวชาญในการจำลองสถานการณ์ของเสียงและมลพิษทางอากาศ การสร้างแบบจำลองเสียงครอบคลุมเสียงจากการจราจร เสียงที่เกิดในสถานที่ทำงาน
Read More

ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง Software for mapping and reporting of measurements in workspaces

ซอฟแวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการตรวจวัดในสถานประกอบการ MapAtWork is a powerful tool for visualization and reporting of any type of measurement result. Key words are fit for purpose, easy to use and cost efficient. It allows quick and professional mapping of your indoor and outdoor measurements. ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง MapAtWork เป็นซอฟท์แวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการวัดในสถานประกอบการ apAtWork เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำลองภาพเสียงและรายงานผลการวัดต่างๆ ของประกอบอาชีพ เช่น อุณหภูมิ เป็นต้นและยังเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และง่ายต่อการใช้งานและราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์ ใช้งานง่าย ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง MapAtWork ใช้งานง่ายมากๆ สามรถเรียนรู้การใช้ซอฟแวร์เพียงแค่เวลาสั้นๆ หลังจากชมวิด๊โอสาธิตการใช้งานเพียงแค่ 5นาที คุณก็สามารถเริ่มใช้งานซอฟแวร์ได้ คุ้มค่าคุ้มราคา MapAtWork คุ้มกับราคาที่จ่ายไป และยังช่วยลดเวลาการทำแผนที่เสียงอีกด้วย และให้ผลรายงานที่มีความถูกต้องสูง ขั้นที่ 1 กำหนดจุดที่จะวัด ขั้นที่ 2 เปิดสำเนาภาพแบบแปลนของสถานที่ที่ทำการวัด หรือ ภาพจากไฟล์ CAD drawing ในโปรแกรมMapAtWork ขั้นที่3 กำหนดพื้นที่ทำงานและผนังภายใน โดยวาดภาพลงแผนที่ ขั้นที่4 คลิกเลือกพื้นที่ๆกำหนดไว้ แล้วใส่ค่าที่วัดได้ต่างๆ ซอฟแวร์จะประมวลผล และแสดงรายงานภาพแผนที่เสยงออกมาโดยอัตโนมัติ ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง ที่ใช้ ก็คือ SoundPLAN ประเทศไทย คำนวณเสียงรบกวนและการทำนายแบบจำลองทางเสียง ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง SoundPLAN®เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน อะคูสติก เสียงและมลพิษทางอากาศ ซอฟแวร์มีความเชี่ยวชาญในการจำลองสถานการณ์ของเสียงและมลพิษทางอากาศ การสร้างแบบจำลองเสียงครอบคลุมเสียงจากการจราจร เสียงที่เกิดในสถานที่ทำงาน

Read More


SoniVent คือซอฟแวร์การคำนวณ ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง

โดยใช้ทฤษฎีจากการคุณสมบัติทางด้านอะคูสติกมาใช้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติองค์ประกอบที่แตกต่างของระบบ HVAC เช่นหน่วยระบายอากาศ -Duct -Bend -Damper -Divider / Adder – Duct Discontinuity -Grille ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดสามารถตั้งค่าได้เอง โดยการเลือกใช้ 1/3 octave หรือสามารถใช้โปรแกรม SoniVent คำนวณได้โดย SoniVent สามารถประเมินค่านี้ในประเภทของ ventilation unit ได้ ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง

Read More

SONarchitect ISO ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง

SONarchitect ISO: ซอฟแวร์คำนวณค่าฉนวนกันเสียง โปรแกรมสามารถคำนวณค่า – Airborne sound insulation ตามมาตรฐาน ISO 12354-1 EN – Impact noise levels ตามมาตรฐาน ISO 12354-2 EN – Façade sound insulation ตามมาตรฐาน ISO 12354-3 EN – Noise emission levels ตามมาตรฐาน ISO 12354-4 EN – Reverberation times ตามมาตรฐาน ISO 12354-6 EN

Read More

noiseLAB ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง

ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง noiseLABเป็นซอฟแวร์ที่ได้รับการออกแบบและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านเสียง หรือ ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง การวิเคราะห์ด้วย noiseLAB จะให้ผลวิเคราะห์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ noiseLAB จับกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการสอบเทียบเอกสาร เงื่อนไขอุตุนิยมวิทยา รวบกับข้อมูลสถานที่และรูปถ่ายดิจิตอล เวลาและบันทึก

Read More


ซอฟแวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการตรวจวัดในสถานประกอบการเป็น ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง

ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง MapAtWork เป็นซอฟท์แวร์สำหรับสร้างแผนที่เสียงและรายงานผลการวัดในสถานประกอบการ MapAtWork เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำลองภาพเสียงและรายงานผลการวัดต่างๆ ของประกอบอาชีพ เช่น อุณหภูมิ เป็นต้นและยังเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และง่ายต่อการใช้งานและราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์ ซอฟแวร์แบบจำลองเสียง MapAtWork ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงตามความต้องการของคุณ – ใช้งานง่าย MapAtWork ใช้งานง่ายมากๆ สามรถเรียนรู้การใช้ซอฟแวร์เพียงแค่เวลาสั้นๆ หลังจากชมวิด๊โอสาธิตการใช้งานเพียงแค่ 5นาที คุณก็สามารถเริ่มใช้งานซอฟแวร์ได้ – คุ้มค่าคุ้มราคา MapAtWork คุ้มกับราคาที่จ่ายไป และยังช่วยลดเวลาการทำแผนที่เสียงอีกด้วย และให้ผลรายงานที่มีความถูกต้องสูง ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 1 กำหนดจุดที่จะวัด ขั้นที่ 2 เปิดสำเนาภาพแบบแปลนของสถานที่ที่ทำการวัด หรือ ภาพจากไฟล์ CAD drawing ในโปรแกรมMapAtWork ขั้นที่3 กำหนดพื้นที่ทำงานและผนังภายใน โดยวาดภาพลงแผนที่ ขั้นที่4 คลิกเลือกพื้นที่ๆกำหนดไว้ แล้วใส่ค่าที่วัดได้ต่างๆ ซอฟแวร์จะประมวลผล และแสดงรายงานภาพแผนที่เสยงออกมาโดยอัตโนมัติ

Read More