โปรแกรมคำนวณค่าเดซิเบลเบื้องต้น (Basic dB Calculator)

  ระดับจำนวนการเพิ่มของแหล่งเสียงที่ไม่สอดคล้องกันเดซิเบลเป็นหน่วยอัลกอริทึม. ซึ่งหมายความว่าค่าเดซิเบลไม่สามารถใช้การคำนวนตามหลักคณิตศาตร์พื้นฐานได้, นั่นหมายความว่า 60 เดซิเบล + 60 เดซิเบล ≠ 120 เดซิเบล. โปรแกรมคำนวนค่าด้านล่างนี้จะทำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของแหล่งกำเนิดเสียงที่ไม่ต่อเนื่องกัน

สรุปค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่าที่ถูกลบออก
[cjtoolbox name='basicdbcalculator'][/cjtoolbox] [cjtoolbox name='calculatorcss'][/cjtoolbox]
Line: @Geonoise
UA-22935236-8