เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series

เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series มาตรฐานการรับนํ้าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกันแพร่หลายทั่วโลก ในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series ของ Profound เป็นทั้งระบบการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและการวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม ทำให้สามารถวิเคราะห์และควบคุมและคำนวนลดวิธีเสี่ยงของการตอกเสาเข็มได้

เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series ซึ้งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของการทดสอบความสมบูรณ์ของมืออาชีพของเสาเข็ม ด้วยชุด SIT-Profound คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาในรับน้ำหนักและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเมื่อต้องการทราบข้อบกพร่องหลังการติดตั้ง

เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series ได้รับการปรับปรุงสำหรับการใช้งานในสนามเช่นเดียวกับรายงานผลให้ตรงกับความต้องการและทันสมัย การจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลของเครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย สามารถพกพาไปทำงานได้อย่างสบาย และสามารถทดสอบได้นานหลายชั่วโมง
คุณสมบัติ ของ เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series

  • เครื่อง SIT มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SIT, SIT+, SITpro เลือกใช้ตามการใช้งานของคุณ และ วัตถุประสงค์ของการใช้
  • เครื่อง SIT ได้มาตรฐานตามวิธี ASTM D5882-07, วิธี EA Pfähle 2012, วิธี CUR 109, วิธี AFNOR NF P 94-160-2 วิธี NF P 94-160-4.
  • ใช้งานง่าย โดยเครื่อง SIT ทุกรุ่นจะประกอบไปด้วย ตัวมาตรความเร่งเซ็นเซอร์ ค้อน สายเคเบิล แผ่นโปรแกรมและลิขสิทธิ์ หน้าจอแสดงผลเป็นภาพสี มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและแข็งแรง
  • การแสดงผลของ SIT จะแสดงผ่านทางหน้าจอของเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบว่าเสาเข็มที่ทำการทดสอบ มีความสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะดูได้จากผลของสัญญาณคลื่นที่ปรากฏขึ้นบนจอ

ซึ่งสามารถดูกราฟสัญญาณการตรวจวัดเสาเข็มได้ในขณะทำการตรวจวัดหรือจะเช็คผลที่หลังก็ได้ โดยเครื่องสามารถเก็บบันทึกผลไว้ดูย้อนหลังได้

   • ทำการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะห์เฉพาะของเครื่อง SIT ผ่านทางสาย USB
   • การทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับการประมวลผลสัญญาณการวัดที่ดีที่สุดซึ่งทำให้ได้ผลตรวจวัดอย่างถูกต้องและง่ายต่อการประมวลผลการทดสอบ
   • สามารถพิมพ์กราฟ ผลการตรวจวัดออกมาเป็นไฟล์ pdf หรือ สามารถคัดลอกรูปไปใส่ในรายงานได้ การวิเคราะห์การตอกเสาเข็ม

ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ต้องมีการตรวจสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของค้อน ความสภาพของหมอนรองหรือวัสดุรองรับ และความต้านทานต่อการผลักดันของดินอย่างถูกต้อง

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการใช้เทคนิค เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series:

– ลดความเสี่ยงของความเสียหายให้กับเสาเข็มหรือค้อน – ลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายไปยังตึกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเสาเข็มได้ – การเพิ่มประสิทธิภาพของความลึกสุดท้ายของการเจาะเสาเข็มที่มีความยาวไม่มากนัก – อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ของการเจาะ/ตอกเสาเข็ม และการเลือกใช้ค้อนที่เหมาะสมสำหรับโครงการในอนาคต – สามารถบันทึกผลและคุณภาพของแต่ละเสาเข็มสามารถให้กับลูกค้าและผู้มีอำนาจ

ระบบของ เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series

เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series

PDA DLT Profound with notebook.jpg

Profound เครื่องทดสอบเสาเข็มPDA/DLT-series มีระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM D4945-12 ระบบจะประกอบด้วยสายเชื่อม PDA-USB, มี 4 ช่องสำหรับสายรีลเคเบิลยาว 50 เมตร, ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้คืประบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเก็บข้อมูลและรายงาน มีการประกอบเครื่องตรวจความเค้นและมาตรหัวเร่งเซ็นเซอร์เข้า 2 ชุด การตั้งค่าของอุปกรณ์การติดตั้งเครื่อง PDA-USB เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista หรือ WIN7 แล็ปท็อป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและวัตถุประสงค์การวัด คุณสามารถใช้ window ที่เหมาะสมและทนทาน เพื่อใช้ร่วมกับเครื่อง PDA-USB. Profound สามารถช่วยให้คุณมีทางเลือกที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณต้องการวิเคราะห์เสาเข็มหลายๆต้น คุณควจจะใช้โปรแกรม DLTWAVE ในการตรวจจับช่องสัญญาณ ในการวิเคราห์เสาเข็ม

ข้อดี

   • ระบบสัญญาณการประมวลผลที่ดี
   • มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สูง
   • มีการใช้เซนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยมนการตรวจวัด
   • สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทันที่ บนจอจากตัวเครื่อง
   • มีช่องสำหรับเชื่อมต่อผ่าทางสาย USB
   • ง่ายต่อการติดตั้งและการจัดการของเซ็นเซอร์และสายเคเบิล
   • ได้มาตรฐาน ASTM D4945-12
   • มีประสิทธิภาพตรงกับวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มแบบ Static Load Testing according ของ Eurocode 7