เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนRogaDAQ2 DAQ USB

RogaDAQ2 DAQ USB ได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงสำหรับการวัดเสียง สั่นสะเทือน ความแข็ง (Noise, Vibration, Harshness-NVH) และ RogaDAQ2 DAQ USB นี้ เหมาะสำหรับการวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนโดยมีเซ็นเซอร์ IEPE (ICP ®) 2 ช่อง(channel)ด้วยกัน

คุณสมบัติหลักของ RogaDAQ2 มีไดรฟ์เวอและเป็นซอฟแวร์ฟรี โดยจะสามารถติดตั้งได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี soundcard ไม่จำเป็นต้องใช้ไดรฟ์เวอพิเศษอื่นๆ

โปรแกรมตรวจวัดที่ใช้เช่น ArtemiS, Audacity, Cooledit, DASYLab, DEWESoft, DiaDem, LabView, Levelcheck, MatLab, PAK PAK โดยMüller BBM และสามารถวัดทำงานได้แบบ real-time

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software
Address:555/147,555/148 Moo ban B Avenue, Sukhapibal 5 Rd.,O-ngoen, Sai Mai
Bkk 10220, Thailand
Phone: (+66) 02-0035904
Fax: (+66) 02-0033054
E-Mail: contact@geonoise.com
Website: http://www.geonoise.co.th

RogaDAQ2สามารถวัดความถี่ 0 Hz ถึง 20 kHz และ IEPE

กระแสไฟ ±5 โวลต์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดย Windows

RogaDAQ2 สามารถใช้ได้กับซอฟแวร์ FFT Analyzer, เครื่องมือวัดเสียง และ Modal Analysis Program.