เสียงและการตรวจสอบความสั่นสะเทือน

เสียงและการตรวจสอบการสั่นสะเทือน

การตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน
หลายโครงการของอาคารก่อสร้างใหม่ โดยส่วนมากมีเสียงดังและมักจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย หรือแหล่งชุมชน
ดังนั้น คุณจำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงก่อน และขอรับคำแนะนำในการดำเนินการสำรวจเสียงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างระยะยาว เพื่อหาวิธีป้องกัน และแก้ไขเสียงที่เกิดขึ้น

โดยทั่วไปการสำรวจเสียงก่อนจะมีการก่อสร้าง ได้ถูกกำหนดให้มี ระดับต่างๆดังนี้ เสียงที่ได้รับการยอมรับได้ และเสียงดังที่ต้องมีการป้องกันก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้กับชุมชนแห่งนั้นทราบและมีข้อตกลงซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับและรวมอยู่ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ระหว่างผู้รับเหมาและ(ท้องถิ่น)รัฐบาล

สำหรับการเจาะเสาเข็ม ที่อาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับสูง เราขอแนะนำคุณดังนี้
– ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการทำงานชนิดของโรงงานที่จะใช้และ มาตรการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนสำหรับบริเวณก่อสร้าง ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือน ที่มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ
– สามารถทำการวัดเสียงอย่างต่อเนื่อง การคำนวณ เพื่อกำหนดระดับเสียง ทุกนาทีและเปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับระดับสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
– หากสถานที่ก่อสร้างมีการทำการเจาะ ตอกหรือทำลายเสาเข็ม ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบความสั่นสะเทือนทุกๆ 10 นาที
– หากมีกำแพงหรือบ้านที่ติดกันโดยตรงกับการสถานที่ก่อสร้าง ต้องทำการประเมินรายละเอียดเป็นรายๆไป
– หากมีการก่อสร้างหรือทำลายอาคารภายในบริเวณ 25 เมตรโดยรอบ และมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจวัดเกิดขึ้น
– ปกติแล้วการก่อสร้างหรือทำลายตึก อาคาร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากข้อบังคับหรือข้อตกลงจากภาครัฐทุกครั้ง
ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับ LAeq 10 ชั่วโมงและ LAeq 1 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและข้อจำกัดของแต่ละไซต์งาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software
Address: 555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
Phone: (+66) 02-0035904,081-964-1982
Fax: (+66) 02-0033054
E-Mail: contact@geonoise.com
Website: http://www.geonoise.co.th

The most important factors to be considered are:

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบ เสียงและการตรวจสอบความสั่นสะเทือน คือ

  • ลักษณะของบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  • เสียงและการสั่นสะเทือนในระดับพื้นฐานโดยรอบ
  • ลักษณะและระยะเวลาของการทำงาน
  • เวลาในการทำงาน (เช้า / กลางวัน/ เย็น)

– ระดับการสั่นสะเทือนควรได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ครอบครองและผู้ใช้อาคารและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของอาคาร
– คำแนะนำที่ถูกนำมาใช้ในระดับของการสั่นสะเทือนซึ่งอาจทำอาคารให้เกิดความเสียหาย
– หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ระดับการสั่นสะเทือน คุณควรพิจารณาความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบในสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง
– เสียงจากเครื่องจักรและการตรวจสอบการสั่นสะเทือน
– ในงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพียงครั้งเดียว ก็สามารถควบคุมเสียงและค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆกันได้
– ในปีที่ผ่านมา มีการให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากขึ้น โดยได้เปลี่ยนจากการบำรุงรักษาที่กำหนดหรือการป้องกันการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่สำหรับการวัดสภาพเครื่องจักรและการคาดการณ์ความต้องการการบำรุงรักษาหรือการคาดการค่าและวิธีบำรุงรักษา
– หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและการทำนายปัญหาเครื่องจักรคือการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน
– เราสามารถดำเนินการตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน ในทุกๆ งาน
บริษัทจีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทควบคุมเสียงรบกวนในประเทศไทยและมีวิศวกรที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเรื่องเสียงกับคุณเสมอ

Geonoise Thailand Co. Ltd., noise control Thailand and independent acoustical engineers Thailand