ข่าวในภูมิภาคข่าวในภูมิภาค

Category Archives: Noise and Vibration Product News

การใช้งานของ Norsonic: การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera

By | Noise and Vibration Product News | No Comments

การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera กับกังหันลม กังหันลมกำเนิดพลังงานไฟฟ้าถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นกว่า 10% ในหลายๆปีถัดไป, แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของฟาร์มกังหันลมมักจะถูกทำให้ล่าช้าลงเนื่องจากเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน. กังหันลมรุ่นใหม่ๆจึงถูกผลิตออกมาให้คำนึงถึงการลดเสียงรบกวนให้มากกว่ารุ่นเดิม ๆ. ผู้ออกแบบกังหันจึงออกแบบให้เสียงรบกวนลดลงจากเดิม เพราะการเสียดสีที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนนั้นทำให้สูญเสียพลังงานและเอาต์พุตลง. เพียงแค่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในการออกแบบ, การติดตั้งและการทำงานของกังหันลม เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานที่สะอาดจากกังหันลมได้อย่างเต็มที่ โดยประเมิณเสียงรบกวนกับ Nor848 Acoustic camera ที่จะทำให้ทุกปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นหมดไป   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งาน Nor848A กับกังหันลม ท่านสามารถเข้าไปที่:  Download the application note….

Read More

Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany

By | Noise and Vibration Product News | No Comments

Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany. คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับรองได้ที่ l PTB Type Approval Nor150. clock here for more info.

Read More
Line: @Geonoise
UA-22935236-8 Jason Pominville Jersey