ข่าวในภูมิภาคข่าวในภูมิภาค

FAQ

ระดับเสียงที่ปลอดภัยที่สุดในโรงงาน?

By | | No Comments

ระดับเสียงที่ปลอดภัยที่สุดในโรงงาน? ปกติแล้วเสียงระดับเสียงที่เราได้รับสูงสุดสำหรับเวลา 8 ชั่วโมงคือ 85 เดซิเบล(A). และหลายๆประเทศพยายามจะลดเสียงสูงสุดให้ได้ 80 เดซิเบล(A). ข้อแนะนำคือ เราควรสวมที่ปิดหู (Hearing Protection) ถ้ารู้ว่าระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85dB(A). เรายังมีซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้าง Noise Mapping เพื่อที่ท่านจะได้สามารถจัดการกับเสียงรบกวนเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขให้เห็นภาพของเสียงและนำไปแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น. NAW Noise At Work ช่วยในการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนจากต้นเหตุ ทำให้เสียงรบกวนนั้นหมดไปหลือเพียงเสียงที่ไม่ส่งผลร้ายต่อหูขอผู้ปฏิบัติงาน. (NAW Noise At Work)  

Read More
Line: @Geonoise
UA-22935236-8