สัญญาณเตือนเสียงดัง Noise Alarm

เสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งเสียงที่พึงประสงค์ (Sound) และเสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เราเรียกว่า เสียงรบกวน (Noise) ซึ่งนำมาสู่การสร้างความรำคาญหรือจนถึงขั้นที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท หรือ เสียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นเอง
ซึ่งในทางด้านอุตสาหกรรม ได้มีมาตรการ การควบคุมเสียงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดเสียงดัง มลพิษทางเสียง ต้องมีการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ควรมีความตระหนักถึงภัยร้ายที่เกิดจากการประกอบกิจการ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม บุคลากรในองค์กร และหมู่บ้านข้างเคียง ควรจะมีการป้องกัน การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเพื่อให้การประกอบกิจการนั้นๆไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องเสียง เสียงดัง เสียงรบกวน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเสียง และอื่นๆ ได้เล็งเห็นว่า ควรมีอุปกรณ์ใช้สำหรับเตือนผู้ประกอบการ ผู้ปฎิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้เห็นระดับของเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนั้น คือระดับที่เท่าไร ดังนั้น เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ ชื่อว่า “NOISE ALARM” เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความดังของเสียงที่เกินกว่ากำหนด เช่น สถานที่ราชการทุกหน่วยงานและองค์กร , โรงเรียนเอกชน , โรงพบาบาลเอกชน , โรงงานอุตสาหกรรม , คอนเสิร์ต , ผับ และการจัดแสดงนิทรรศการ หรือในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการการควบคุมเสียงดังที่เกินกำหนด

noise-alarm

noise-alarm

ตัวอย่างการใช้งานของ Noise Alarm:

– สำหรับการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อไฟสีแดงถูกแสดงขึ้น ผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จะรับรู้ได้ว่าควรจะต้องสวม Ear mufflers
– สำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล  ติดตั้ง Noise Alarm ไว้ที่ทางเดินในตึกคนไข้เพื่อเตือนผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยให้ลดเสียงดังเมื่อไฟแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองและแดง  ***เมื่อผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ปราศจากเสียงรบกวนที่มารบกวนการพักผ่อนและนั่นก็จะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยได้เร็วขึ้น
– สำหรับการใช้งานในออฟฟิศ  ติดตั้ง Noise Alarm เพื่อป้องกันปรากฏการณ์ค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ (cocktail effect) จากคนที่พูดเสียงดังและดังขึ้นเรื่อยๆ ในสภาวะที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน
– ในคอนเสิร์ต , บอลรูม , และที่ๆ ใช้สำหรับจัดงานเพียงชั่วคราวและไม่ต้องการ การติดตั้งเครื่องมือที่ยุ่งยากแต่คุณเพียงต้องการที่จะเตือนผู้ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง Noise Alarm พร้อมให้การแจ้งเตือนกับคุณทุกเมื่อ เมื่อมีเสียงดังเกินกำหนด

Nosie Alarm ให้การตั้งค่าการแสดงสี (เขียว , เหลือง , แดง) ที่สามารถปรับค่าเองได้จากผู้ใช้งานเอง ในกรณีที่ใช้ในโรงงานค่าที่แนะนำในการแจ้งเตือนสีแดงคือ 85 dB(A) , ในออฟฟิส 55 dB(A) และในโรงพยาบาล (ห้องพักผู้ป่วย) 35 dB(A)

เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินสามารถป้องกันได้ 100% และ Noise Alarm สามารถช่วยป้องกันเสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินได้อย่างดีเยี่ยม

Noise Alarm Flyer