เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน NOR150

Nor150 Sound and Vibration analyser 

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเสียงและความสั่นสะเทือน ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสีขนาดใหญ่แบบทัชสกรีน ภายในมีระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ กล้องถ่ายรูป จีพีเอส อีกทั้งยังสามารถบันทึกเสียงพูดและข้อความได้อีกด้วย โดยรวมมีความคล้ายคลึงกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมี dual channel เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานที่หลากหลายได้มากขึ้นเช่น noise assessments, sound insulation, sound intensity measurements เป็นต้น

Nor150 สามารถวัดและวิเคราะห์งานดังต่อไปนี้

 • การประเมินเสียงในงานสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบเสียงในอาคาร
 • การวัดเสียงในสถานที่ทำงาน
 • การทดสอบเสียงในผลิตภัณฑ์
 • การวัดความสั่นสะเทือน
 • การวัดความเข้มข้นของเสียง
 • Infrasound
 • ใช้งานร่วมกับ Nor850
 • มาตรฐาน National and International standard including amendments, type 1 / class 1; IEC61672, IEC60651, IEC60804, IEC61260, DIN45657, ANSI S1.4, ANSIS1.11, and ANSI S1.43.

ฟังก์ชั่นการวัด สามารถวัด SPL, Leq, LeqI, LMax, LMin, LE, LEI, LPeak, Ln และ Tmax5 ได้พร้อมกัน

พารามิเตอร์การวัด

 • ฟังก์ชั่นระดับเสียงถ่วงน้ำหนัก Fast, Slow และ Impulse (ในเวลาเดียวกัน)
 • ฟังก์ชั่นระดับเสียงถ่วงสเปคตรัม A, C และ Z – weighting (ในเวลาเดียวกัน)
 • ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ความถี่ 1/1 และ 1/3 octave เรียลไทม์ฟิลเตอร์ จาก 0,4 Hz ถึง 20 kHz
 • ฟังก์ชั่นคำนวนสถิติ ปรับค่าเปอร์เซนไทล์การคำนวนทางสถิติได้อย่างอิสระ 8 ส่วน จาก L0,1% ถึง L99,9% แบบเรียลไทม์ภายในแต่ละช่วงความถี่และแต่ละช่วงเวลาของโปรไฟล์ หากตั้งเวลาไว้นานกว่า 2 นาที ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกระหว่างฟังก์ชั่นการถ่วงน้ำหนักได้ทั้งแบบ Fast หรือแบบ Slow สำหรับเป็นพื้นฐานในการคำนวนสถิติ

 การควบคุมการวัด

 •  ระยะเวลาการวัดโดยรวม 1-7 วัน (หากตั้งค่าให้เป็นโหมด Repeat หรือ Synchro จะสามารถบันทึกเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่องว่างระหว่างการวัดแต่ละครั้ง)
 • ความละเอียดของ Time Profile A 5 มิลลิวินาที – 24 ชั่วโมง รวมความถี่สเปคตรัมสูงสุด เริ่มต้นที่ 1 วินาที หาก Profile B หรือ Moving เปิดใช้งาน
 •  ความละเอียดของ Time Profile B และ Moving 1 วินาที – 24 ชั่วโมง บนความถี่ A,C,และ Z ไม่รวมความถี่สเปคตรัม
 •  แก้ไขย้อนหลังได้ในโหมดหยุดชั่วคราว สามารถแก้ไขกราฟได้เป็นเวลา 0 – 20 วินาที อย่างอิสระ

การบันทึกเสียง

อัตราการสุ่มตัวอย่าง 12 และ 48kHz 

8 16 และ 24 บิท

pre-trigger 0 – 120 วินาที