SoundPLAN ในประเทศไทย

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address:555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขขตสายไหม กรุงเทพ 10220 Phone: (+66) 02-0035904 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th

SoundPLAN ในประเทศไทย SoundPLAN®เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศสำหรับมืออาชีพที่ทำงานกับเสียงและอากาศสถานการณ์มลพิษ ซอฟต์แวร์มีความเชี่ยวชาญในการจำลองคอมพิวเตอร์ของเสียงและสถานการณ์มลพิษทางอากาศ การสร้างแบบจำลองเสียงรบกวนเสียงจากการจราจรบนโลกไซเบอร์เสียงประกอบอาชีพในร่มและกลางแจ้งเสียงอุตสาหกรรมทั่วไปและเสียงเครื่องบิน มากกว่า 50 มาตรฐานการคำนวณจะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของวิศวกรควบคุมเสียงดังกล่าวทั่วโลกเป็น ISO-9613, ISO12354 ฯลฯ สำหรับการจำลองคุณภาพอากาศ SoundPLAN® มีรูปแบบที่แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นเกาะกระแสไฮโดรลิคที่ซับซ้อนและรูปแบบการกระจายตัว ทีมที่อยู่เบื้องหลัง SoundPLAN® ประกอบด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะและที่ปรึกษาที่มีภูมิหลังในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมฟิสิกส์และภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะได้ฝึกฝนทักษะการตัดขอบในการควบคุมเสียงรบกวนและการประเมินมลพิษทางอากาศ Braunstein + Berndt GmbH ใน Backnang, เยอรมนี, นำเสนอบริการให้คำปรึกษาของพวกเขาในประเทศเยอรมนีและทั่วโลก และที่ไทย เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact@geonoise.com หรือ 081-964-1982 ประสบการณ์ที่ได้จากการไหลของกลุ่มที่ปรึกษาในการพัฒนา SoundPLAN® ซอฟต์แวร์ที่มีการทดสอบในโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นจริงที่ด้านหน้าของเสียงและอากาศจำลองมลพิษ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงนี้วงรอบปิดคงที่ของการให้คำปรึกษาและการพัฒนา ตรวจสอบด้วยตัวคุณเอง! SoundPLAN® ได้รับการทดสอบ โดยนำมาใช้ในโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้จำลองสร้างโมเดลเสียงและมลพิษทางอากาศได้ SoundPLAN International LLC ในเชลตัน , WA , USA , เติมเต็ม Braunstein + Berndt GmbH โดยการเสนอขายก่อนการขายและหลังการขายการสนับสนุนและการฝึกอบรมสำหรับซอฟต์แวร์ SoundPLAN® ทั่วโลก SoundPLAN International LLC ร่วมมือกับกว่า 30 ประเทศคู่ค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ / SoundPLAN / คู่ค้าให้ดูวิธีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ SoundPLAN ในพื้นที่ของคุณ

 คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม SoundPLAN® ซอฟต์แวร์จำลองเสียง 1.1 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากการจราจรทางบก 1.2 จำลองการแพร่กระจายของเสียงเมื่อผ่านอุโมงค์ 1.3 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากรถไฟ 1.4 จำลองการแพร่กระจายของเสียงในอุตสาหกรรม ทั้งแบบภายใน และภายนอกอาคาร 1.5 จำลองการแพร่กระจายของเสียงอากาศยาน 1.6 ออกแบบและคำนวณกำแพงกั้นเสียง 1.7 สามารถใส่แหล่งกำเนิดเสียง แบบจุด แบบเส้น และแบบพื้นที่ 1.8 สามารถแสดงผลของการแพร่กระจายของเสียงในรูปแบบ 3 มิติ 1.9 สามารถแสดงผลการแพร่กระจายของเสียงในลักษณะของภาคตัดขวาง 1.10 สามารถแสดงผลจากการจำลองของเสียงในรูปแบบตารางข้อมูล 1.11 โปรแกรมรองรับ 14 ภาษา 1.12 ในโปรแกรมมีฐานข้อมูลของเสียงมากถึง 400 แหล่งกำเนิดเสียง ในลักษณะข้อมูล 1/1, 1/3rd Octave band และสามารถเพิ่มเติมได้โดยผู้ใช้ 1.13 สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณในหลายๆรูปแบบ 1.14 สามารถคำนวณประสิทธิภาพของผนัง façade ต่อผู้รับเสียงในอาคาร 1.15 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ในขณะที่คำนวณแบบจำลองของเสียง 1.16 สามารถใช้งานโปรแกรมได้ในแบบ Network 1.17 สามารถทำแบบจำลองทางเสียงตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ โมดูลของ SoundPLAN®

 • 2.1) Road Noise Propagation ประกอบด้วย tool และ object ต่างๆที่จำเป็นต่อการสร้างถนน การคำนวณการกระจายของเสียง ข้อมูลด้านเรขาคณิตทางถนน ได้แก่ ช่องเดินรถ ความกว้างของถนน สะพาน โดยการคำนวณการกระจาย (emission) ของเสียง สามารถคำนวณได้จาก Road noise mode l ซึ่งในปัจจุบันนี้ SoundPLAN® มีโมเดลสำหรับถนนถึง 17 แบบ โดยค่าการ emissions จะประเมินค่าจากเสียงรบกวน เช่น Lden , Lmax , Leq เป็นต้น โดยค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในโหมด Geo-files สามารถสร้าง Grid Noise Maps, Façade Noise Maps and Meshed Noise Maps โดยอาศัยการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม SoundPLAN® และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในโมดูล Wall design
 • 2.2) Railway Noise Propagation ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ และเพื่อให้สามารถป้อนสัญญาณรบกวนและผลการคำนวณที่นำเสนอในเอกสารสเปรดชีตและกราฟิก การเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในการออกแบบโมดูล Wall design
 • 2.3) Industry Noise Propagation เป็นโมดูลที่ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแหล่งกำเนิดเสียงจากโรงงานได้ การเดินทางหรือการแพร่กระจายของเสียงและพลังงานเสียงในแต่ละความถี่ เป็นข้อมูลที่เราต้องนำมาใช้ และการใส่ข้อมูลของความดันเสียงด้านในโรงงานและคำนวณการส่งผ่านของเสียงจากด้านในมาข้างนอก โดยสามารถใช้ Indoor Factory Noise module เข้ามาช่วยงานด้วย ทำให้สามารถจำลองความดันเสียงภายในของอาคารหรือตึกได้ ในฟังก์ชั่น Library สามารถเปลี่ยนค่าความดันเสียงให้เป็นค่ากำลังเสียงเฉลี่ยได้ ภายใน Library จะมีข้อมูลของค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงและสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง สามารถบันทึกผลในแบบต่างๆ เช่น Documentation, Spreadsheet และ Graphics ทั้งนี้การทำ noise contour ของงานอุตสาหกรรมสามารถใช้โมดูล Expert System for Industrial Noise เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสร้างแบบจำลองเสียง
 • 2.4) Indoor Factory Noise เป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณเสียงภายในอาคาร/โรงงาน โมดูลนี้สร้างขึ้นมาตามพื้นฐานของข้อบังคับ German VDI 3760 สถานที่และบริเวณต่างๆในอาคารหรือโรงงานจะสามารถอธิบายแหล่งกำเนิดเสียง ผนังด้านในและบริเวณที่มีการดูดซับเสียงจะอธิบายถึงวัตถุที่อยู่ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อมูลด้านเรขาคณิตไว้อธิบายการดูดซับบนผนังภายนอกและการกระเจิงของเสียงภายในอาคาร การคำนวณจะสร้างจากการป้อนข้อมูลการส่งผ่านของเสียงไปสู่สิ่งแวดล้อมด้านนอก หรือแสดงการเผยแผ่ของเสียงภายในอาคาร หรือใช้ชุดข้อมูลอันสุดท้ายในการปริ้นและพล็อตรูปกราฟฟิกออกมา
 • 2.5) Aircraft Noise Propagation จะสอดคล้องกับกฎข้อบังคับใช้ของกฎหมายการบินยุโรป การใช้โมดูลนี้ เริ่มจากใส่โมเดล คำนวณ GNM (grid noise maps) และรวบรวมผลของเสียงรบกวนจากเครื่องบินที่บินกับเสียงจากการดำเนินงานบนภาคพื้นดิน การจราจรทางการบิน เป็นต้น
 • 2.6) Distributed Computing เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เพิ่มชีดความสามารถในการคำนวณให้เร็วขึ้น โดยการประยุกต์ใช้กับจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง license network ติดตั้งรุ่นปกติหรือรุ่นสาธิตเป็นเซิร์ฟเวอร์การคำนวณและปรับขนาดการใช้งานของคุณเพื่อให้ความเร็วที่คุณต้องการ มีเพียงโมดูลนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทาการคำนวณการทำ noise mapping ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Threading ยังเป็นตัวเลือกเพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักหลาย ตัวเลือกนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจพื้นฐานที่สุด
 • 2.7) Noise Mapping Toolbox มีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณ noise maps ซึ่ง Noise Mapping Toolbox จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงโปรเจคที่มีขนาดใหญ่ ให้เหลือขนาดเพียง 1×1 กิโลเมตร หรือ 2×2 กิโลเมตร จริงๆแล้วเทคนิคนี้ไม่ได้จำกัดขนาดของแผนที่เสียงแต่อย่างใด ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ และยังสามารถรวบรวมผลการคำนวณต่างเข้าด้วยกันกับ จำนวนของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนสามารถประเมินค่าใช้จ่าย / ผลประโยชน์ใน มาตรการควบคุมเสียงรบกวน
 • 2.8) Grid Noise Map เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงภูมิประเทศและแผนที่เสียง โดยผู้ใช้สามารถระบุความสูง ต่ำจากพื้นดินได้ ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ดำเนินการสร้างแผนที่เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเส้นชั้น ความสูง สี หรือรูปแบบต่างได้ ฟังก์ชั่น Multiple Grid Noise Maps นำมาใช้กับโปรเจคเดียวกันได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.9) Grid Crossectional Noise Map เป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวณและแสดงตารางชนิดของแผนที่เสียง ความละเอียดและจุดสูงสุดของภูมิประเทศที่ผู้ใช้ระบุไว้ Grid Crossectional Noise Map สามารถแสดงในรูปของกราฟิกภาคติดขวาง หรือจะแสดงในรูปสามมิติ (3-D)
 • 2.10) Façade Noise Map เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างฐานข้อมูลสำหรับ END statistics การคำนวณจะสามารถคำนวณได้ทุกชั้นของอาคาร โปรแกรมสามารถคำนวณเสียง จากผู้รับเสียงกับระยะห่างจาก façade ได้ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบตัวเลขหรือภาพกราฟิก โดยแสดงระดับเสียงของแต่ละจุดหรือของ façade ได้จากสีที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.11) Cartography การทำแผนที่สามารถปรับแต่งสีได้ โดยฟังก์ชั่น Cartography จะเป็นตัวที่ทำเส้น contour ในแผนที่เสียง 2.12) 3-D Graphics กราฟิก 3 มิติ สามารถสร้าง wire frame และ solid model วัตถุที่แสดงรูปทรงทางเรขาคณิตของเสียงรบกวนโปรแกรมนี้สามารถแสดงผลของแผนที่เสียงในรูปแบบต่างๆ ได้ และแสดงผลเป็น กราฟิก 3 มิติ โดยสามารถซูม เลื่อน หมุนภาพได้ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ทุกตำแหน่ง ไฟล์กราฟิก 3 มิติ บันทึกเป็น bitmap เท่านั้น
 • 2.13) 3-D Graphics Animations Animations เป็นส่วนขยายต่อจากกราฟิก 3 มิติปกติ โดยผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอจากอนิเมชั่นนี้ เช่น คนขับรถบนน รถไฟแล่น เป็นต้น โดยจะแสดงผลของระดับเสียงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย ภาพเคลื่อนไหวสามารถบันทึกในรูปแบบ AVI
 • 2.14) TNM Interface TNM ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงซอฟต์แวร์ US-TNM version 2.5 เพื่อที่จะเอาไฟล์ SoundPLAN เข้า TNM ฟังก์ชั่น แล้วนำ TNM model เข้า (TNM is a trademark of the US government; SoundPLAN is not endorsed by the Federal Government or any of its branches.)
 • 2.15) Wall Design เป็นเครื่องมือที่พิเศษที่สุดของ SoundPLAN® ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถออกแบบกำแพงป้องกันเสียงรบกวน อาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสร้างกำแพงกันเสียง โดยสามารถคำนวณ ความสูงของกำแพงได้ว่าความสูงเท่าไร จึงจะสามารถลดเสียงรบกวนไปกี่เดซิเบล รวมถึงวัสดุที่จะนำมาสร้างผนังกันเสียงว่ามีประสิทธิภาพในการลดสียงรบกวนได้ดีมากน้อยแค่ไหน
 • 2.16) Window Dimensioning เป็นโปรแกรมที่ใช้ในรูปแบบ spreadsheet ของการใส่ข้อมูลจากผู้รับภายนอกอาคารกับระดับเสียงภายในห้อง ถ้าเสียงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น มีค่าเสียงรบกวนเกินค่าที่กฏหมายกำหนด ให้พิจารณาตามขนาดของ façade, การใช้งานของห้องและชนิดและขนาดของหน้าต่าง
 • 2.17) ArcView Shape File Interface ฟังก์ชั่น ArcView Shape File Interface ช่วยให้การนำเข้าและการส่งออกข้อมูลของไฟล์ ArcView Shape เช่น ถ้าหากคุณต้องการที่จะนำเข้าอาคารและถนน คุณต้องนำเข้าอาคารและถนน เพราะโปรแกรมกำหนดให้นำเข้าวัตถุแต่ละชนิดในกระบวนการสร้าง ArcView Shape
 • 2.18) Building Acoustics Outside เป็นโปรแกรมที่สร้างเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะประเมินและเอกสารระดับเสียงภายในอาคาร ผนังและหน้าต่างจะรวมอยู่ในการประเมินผลของการส่งผ่านของเสียงและการเพิ่มประสิทธิภาพของแนวคิดการควบคุมเสียงรบกวน โดยมีการจัดการข้อมูลภายในอาคาร ชั้น อพาร์ทเม้นท์ และห้อง โมดูลนี้สามารถประเมินเสียงภายในอาคารที่ส่งตรงไปยัง façade กับเสียงภายนอก เพื่อประเมินเสียงที่มุมห้องจากการเดินทางของเสียงทั้งสองทิศทาง เพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลให้เจ้าของตึกทราบถึงปริมาณเสียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการจัดการแก้ไขสำหรับเสียงดังที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะทำการสร้างตึก อาคารที่พักอาศัย
 • 2.19) Expert System for Industry Noise เป็นแถบเครื่องมือ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ระดับเสียงรบกวนในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดเสียง รวมถึงค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของการควบคุมเสียงรบกวน เพื่อให้เหมาะสมกับเสียงของด้านอุตสาหกรรม
 • 2.20) Noise Allotment เป็นการจัดสรรเสียงรบกวน เพื่อช่วยให้หาวิธีกำหนดเรื่องเสียงในอุตสาหกรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการจัดสรรเสียงให้พลอตเดียวกัน โดยไม่ละเมิดข้อจากัด ของพล็อตเสียงรบกวนต่อเพื่อนบ้าน

ลักษณะการทำงานของ SoundPLAN

 • -.DXF
 • -ESRI shape file
 • – ASCII
 • -.bmp, .png, .jpg, .tif
 • – Google Earth

 

  • เมื่อ import file เข้ามาแล้ว สามารถ Digitize ลง SoundPLAN เพื่อสร้าง Geo-Database เมื่อทำการใส่ข้อมูลทางกายภาพ ใส่แหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดลง Geo-Database โปรแกรม SoundPLAN จะมีฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดเสียง และจะคำนวณระดับเสียงตามมาตรฐานการคำนวณที่ได้เลือกไว้

ดาวน์โหลดสาธิตรุ่น

SoundPLAN 7.3 SoundPLAN Essential 3.0