การตรวจวัดความดังเสียง

การตรวจวัดความดังเสียง การตรวจวัดความดังเสียง เป็นส่วนหนึ่งในบริการของเรา ใน การตรวจวัดความดังเสียงของบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยตรง มีการทำงานด้านเสียงมากว่า 20 ปี และใช้เครื่องมือตรวจวัดที่สอดคล้องมาตรฐาน ICE ,ISO, ANSI อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ

ในการการตรวจวัดเสียง บริษัท จีโอนอยซ์ ไทยแลนด์ จะเก็บข้อมูลในรูปแบบ 1/3rd Octave, LAmax, LAmin, LAeq, Lที่เปอร์เซ็นไทล์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์และเข้าถึงปัญหาได้อย่างถูกจุด นอกจากนั้นเรายังมีอุปกรณ์สร้างแหล่งกำเนิดเสียงที่ได้มาตรฐาน ISO สำหรับใช้ในงาน อคูสติกในอาคาร พร้อมด้วยซอฟแวร์ในการคำนวณเสียงที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปค่ะ

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address: 555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 Phone: (+66) 02-0035904 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th

การตรวจวัดความดังเสียง จะดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่ตรงกับงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสามารถอ่านค่าความดังได้แม่นยำ และสามารถแปลงรายงานออกมาได้ในรูปของ ไฟล์เอกสารตามที่ท่านต้องการ อุปกรณ์ในการใช้วัดเสียงทั้งหมดของเรามีการปรับเทียบหรือสอบเทียบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอตามตรงตามมาตรฐานของ ANSI และ ISO เราสามารถดำเนินการในอากาศและส่งผลกระทบต่อการแยกเสียงแยกการสั่นสะเทือน, เสียงอะคูสติกในห้องพัก,ระดับเสียงและเสียงพูด, ระดับเสียงของเครื่องจักร และอื่นๆที่ท่านต้องการ ส่วนใหญ่เมตรระดับเสียงของเรามาจาก Bruel & Kjaer เทคโนโลยี Svan และ Norsonic ร่วมกับซอฟแวร์ SoundPLAN ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการตรวจวัดฉนวนกันความร้อนที่เราใช้แหล่งเสียงเฉพาะรวมทั้งลำโพงทิศทาง Omni

การตรวจวัดความดังเสียง