Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การตรวจวัดความดังเสียง

การตรวจวัดความดังเสียง


บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-1214399
อีเมลล์ : contact@geonoise.asia
เว็บไซต์ : https://www.geonoise.co.th

การตรวจวัดความดังเสียง จะดำเนินการด้วยอุปกรณ์ที่ตรงกับงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสามารถอ่านค่าความดังได้แม่นยำ และยังสามารถแปลงรายงานออกมาได้ในรูปของ ไฟล์เอกสารตามที่ท่านต้องการ อุปกรณ์ในการใช้วัดเสียงทั้งหมดของเรามีการปรับเทียบหรือสอบเทียบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอตามตรงตามมาตรฐานของ ANSI และ ISO เราสามารถดำเนินการในอากาศและส่งผลกระทบต่อการแยกเสียงแยกการสั่นสะเทือน, เสียงอะคูสติกในห้องพัก,ระดับเสียงและเสียงพูด, ระดับเสียงของเครื่องจักร และอื่นๆที่ท่านต้องการ ส่วนใหญ่เมตรระดับเสียงของเรามาจาก Bruel & Kjaer เทคโนโลยี Svan และ Norsonic ร่วมกับซอฟแวร์ SoundPLAN ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการตรวจวัดฉนวนกันความร้อนที่เราใช้แหล่งเสียงเฉพาะรวมทั้งลำโพงทิศทาง Omni อีกด้วยนะคะ

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Scroll to top