Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้อง ต้อง ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental monitoring การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจีโอนอยซ์

ในยุคปี 50 นาย Sergio Zambelli ได้ให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยเริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศ ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศ

การตระหนักถึงระบบนิเวศวิทยาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ZAMBELLI ได้ร่วมมือ กับบางหน่วยงานรัฐบาลและประชาคมยุโรปนำไปสู่การพัฒนาของเครื่องมือทางเทคโนโลยีขั้นสูง ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ผ่านมามากที่สุดในการควบคุมมลพิษยืนยันว่า บริษัทของเราเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศ

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของ ZAMBELLI ทำหน้าที่ในการควบคุมมลพิษ (INLET pollutants) ซึ่งหมายถึง สารมลพิษที่กระจายและเจือจางไปในอากาศและมีส่วนร่วมในองค์ประกอบบรรยากาศ และสารมลพิษไอเสีย (มลพิษที่มีอยู่ในน้ำเสียที่เป็นก๊าซที่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ) ทั้ง ในไอและรัฐที่เป็นก๊าซและในรูปแบบของอนุภาคกึ่งของเหลวหรือของเหลวและมักจะแยกย้ายกันไปอย่างละเอียด (aerosol) และยังเหมาะสมกับการใช้งานในด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรม – การทำงานในสภาพแวดล้อมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม – สภาพแวดล้อมการทำงาน

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจีโอนอยซ์ : สุขอนามัยในอุตสาหกรรม – การทำงานในสภาพแวดล้อมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม – สภาพแวดล้อมการทำงาน

การปกป้องสุขภาพของมนุษย์ในปัจจุบัน มีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น และยังให้ความสำคัญความเสี่ยงของผู้ทำงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และนั้นก็หมายถึงการก่อให้เกิดมลพิษทั้งในร่มและกลางแจ้ง

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจีโอนอยซ์ : สภาพแวดล้อมในเมืองและในชนบท

Zambelli S.r.l. สามารถนำเสนอวิธีแก้ไขที่มีความเหมาะสม สำหรับการศึกษาของคุณภาพอากาศในเมืองและในชนบท ที่ซึ่งสัมผัสกับสภาพบรรยากาศที่มีตัวสารที่คอยยับยั้งการก่อมลพิษในอากาศ เครื่องของ Zambelli มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลานานและมีอิสระในการเก็บตัวอย่าง

การปล่อยมลพิษ

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจีโอนอยซ์
การควบคุมการปลดปล่อยก๊าซของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นหนึ่งในหลักการของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการยั้บยั้งมลพิษทางอากาศ

Scroll to top