การตรวจสอบเสียงรบกวนของ โดย Nosonic

เคส Nor1506 ได้รับการออกให้ทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องเครื่องวัดเสียงจากสภาพอากาศที่หนัก เช่น ฝน แดดออก และหิมะ ซึ่งเคส Nor1506 สามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัด Nor110, Nor116, Nor118, Nor121, Nor131 และ Nor140 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และยังสามารถติดตั้งระบบ GPS ลงในเคสได้

Read More

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address: 555/147,555/148 Moo ban B Avenue ,Sukhapibal 5 Rd.,O-ngoen, Sai Mai ,Bkk 10220, Thailand Phone: (+66) 02-0035904,081-964-1982 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th

สถานีการตรวจวัดเสียงมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน หรือ การตรวจสอบเสียงรบกวน

CM3 เป็นรุ่นล่าสุดในชุดของเครื่องตรวจสอบการสั่นสะเทือนและมลพิษทางเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวน  ซึ่งมีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน type 1 สามารถวิเคราะห์ LEQ ได้ มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพา วัดมลพิษทางเสียง LEQ และการสั่นสะเทือน หรือเลือกวัดเฉพาะ เสียง หรือความสั่นสะเทือน หรือตัวเลือกเสริมในการวัดความทิศทางและความเร็วลม ออกแบบมามีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วทั้งระดับเสียงและการสั่นสะเทือน โดยสามารถแสดงผลเป็นตารงหรือกราฟผ่าน excel อีกด้วย

Read More

สถานีการตรวจวัดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การตรวจสอบเสียงรบกวน

การตรวจวัดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน ของประเทศไทยใน sites งานของโครงการก่อสร้าง ที่มีเสียงดังมากๆ ทั้งที่ใกล้เคียงกับแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการรับฟัง ดังนั้น ผู้รับเหมาจำเป็นอย่างยิงที่จะต้องหาวิธีรองรับกับปัญหามลพิษทางเสียงด้วยการศึกษา หรือหาคำแนะนำก่อนเสมอ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้สถานีการตรวจวัดเสียงมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนเบื้องต้น รวมไปถึง การตรวจสอบเสียงรบกวน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในชุมชนที่อยู่อาศัย และยังถูกหลักของกฎหมายอีกด้วย….

Read More

เครื่องมือวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การตรวจสอบเสียงรบกวน

ETL3000 เป็น multi – component ให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการวัดค่ามลพิษทางอากาศในส่วนต่อพันล้าน (ppb) ความเข้มข้น ระบบจะขึ้นอยู่กับใหม่แบบ solid – state เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ฟิล์มหนาซึ่งให้ความไวและความแม่นยำที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานของเซ็นเซอร์จะดีกว่าให้กับเซลล์ไฟฟ้าเคมีทั่วไป จอแสดงผลให้การวัดค่าของ CO, O3 และ NO2 นอกจากนี้ในอุณหภูมิ, ความชื้นและเสียงที่วัดพร้อมกัน ระบบที่มีในตัวเครื่องบันทึกข้อมูลและโมเด็มระบบ GSM (จำเป็น) การวิเคราะห์พารามิเตอร์ C6H6 และอื่น ๆ ที่มีความหนาฟิล์มเซ็นเซอร์ยังมีอยู่เป็นตัวเลือก ETL3000 ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง

Read More

การตรวจสอบหาแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล

BAT System เป็นเทคโนโลยีโดดเด่น และระบบ BAT ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบตรวจสอบระบบน้ำบาดาล รุ่น BAT เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเหมาะสมและสามารถใช้ตรวจวัดและทดสอบน้ำบาดาลได้ เป็นเวลามากกว่า 25 ปีที่ระบบ BAT ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กับโครงการตรวจสอบน้ำบาดาลต่างๆ ทั่วโลก และยังเนระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วย

Read More

ระบบ IS (Intelligent Sensor) –ตรวจสอบทางธรณีด้วยเทคโนโลยี IS system

Profound Intelligent Sensor-system นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำในทางด้านธรณีวิทยา และสามารถวัดแบบ Real-time จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงานโปรเจคของคุณได้ ระบบการทำงานของ IS เป็นการผสมผสานของเครือข่ายเทคโนโลยีขั้นสูง และราคาไม่แพง ข้อดีอื่นๆคือ ง่ายและรวดเร็วต่อการติดตั้ง เป็นระบบดิจิตอล และใช้เวลาน้อยและสามารถอ่านค่าได้หลายๆ เซนเซอร์

Read More

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ในยุคปี 50 นาย Sergio Zambelli ได้ให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยเริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศ เสียงและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเสียงรบกวน ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศ การตรวจสอบเสียงรบกวน

Read More

เครื่อง Blast Monitoring Seismograph สำหรับการวัดและตรวจจับความสั่นสะเทือน หรือ การตรวจสอบเสียงรบกวน

VMS-2000 มีการกำหนดค่าสำหรับการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรมที่ให้มา SeisWare สำหรับ Windows แหล่งที่มาของทริกเกอร์ ,ระดับทริกเกอร์และการบันทึกเวลาจะถูกเลือกใช้ SeisWare สำหรับ Windows ซอฟแวร์และการดาวน์โหลดมายังหน่วย VMS-2000 ผ่านทางพอร์ตอนุกรมโดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร การกำหนดค่า (ติดตั้ง) ของ VMS-2000 จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำไม่หายไปเพื่อให้หน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายสกปรกและเป็นไปได้

Read More

เสียงและการสั่นสะเทือนวิเคราะห์ประเทศไทย

ด้วยเครื่อง Profound VIBRA นี้ คุณสามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะสามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดได้ถึงหนึ่งเดือน

Read More