Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การทำ Noise contour

การทำ Noise Contour

เราบริษัท จีโอนอยซ์ นั้นมีหน้าที่ในการสร้างเส้นเสียงรบกวนการทำแผนที่เสียงการทำแผนที่เสียงในร่ม (การทำแผนที่เสียงรบกวนจากงาน) และการทำแผนที่เสียงรบกวนจากภายนอกอาคารโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของเรา หลังจากดำเนินการวัดค่าเสียงด้วยวิธีการเลือกช่องสัญญาณอัจฉริยะแล้วเราจะใช้ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองเสียงรบกวนที่มีความถูกต้องและเป็นนวัตกรรม เช่น SoundPLAN และ NoiseAtWork เป็นต้น สำหรับการทำแผนที่เสียงในร่มและกลางแจ้งของคุณ รูปแบบเสียงสามารถนำเสนอสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด แต่ยังสามารถใช้มาตรการลดเสียงรบกวนและผลลัพธ์ที่แสดงก่อนสิ่งที่ได้รับการสร้าง

ใช้รูปทรงเสียงในการสร้างรูปแบบการคาดการณ์สัญญาณรบกวนหรือสร้างผลกระทบจากโครงการหรือพื้นที่ของคุณ เค้าโครงสัญญาณรบกวนหรือการทำแผนที่เสียงจากซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถแสดงในรูปแบบ 2D หรือ 3D เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นจุดที่มีสัญญาณรบกวนอาจเป็นปัญหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

พื้นที่ ที่สามารถสร้างรูปทรงเสียงได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

– อุตสาหกรรม (รูปแบบเสียงในร่มและกลางแจ้ง)
– โกดัง
– ถนน , รถไฟฟ้า , สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน , MRT
– เสียงเครื่องบิน
– การทำเหมืองแร่
– โรงไฟฟ้า
– พื้นที่ที่อาศัยอยู่
– การก่อสร้างอาคาร
– และอื่นๆ

.

Scroll to top