การประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

การประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การประเมินซอฟต์แวร์พยากรณ์เสียงรบกวน

เป็นซอฟต์แวร์พยากรณ์เสียงรบกวน

 
Scroll to top