การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

การวิเคราะห์เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน บริษัทจีโอนอยซ์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล การการวิเคราะห์ ตรวจวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการก่อสร้างตึก อาคารใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

บริษัท จีโอนอยซ์ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งในงานอุตสาหกรรมเครื่องกล ปั๊ม มอเตอร์ รถยนต์ พัดลม เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ในกรณีส่วนใหญ่เราสามารถที่จะตรวจสอบแบบจำลองการคาดการณ์เสียงของเราโดยการทดสอบเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ของวิศวกรของเราและเครื่องที่มันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล สำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลต่างๆ

นอกจากนี้เรายังใช้ซอฟแวร์ที่ได้รับการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำสูง

Geonoise Thailand Co. Ltd,., noise control Thailand, independent acoustical engineers Thailand

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software
Address: 555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
Phone: (+66) 02-0035904
Fax: (+66) 02-0033054
E-Mail: contact@geonoise.com
Website: http://www.geonoise.co.th
Scroll to top