Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

การวิเคราะห์เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน บริษัทจีโอนอยซ์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล การการวิเคราะห์ ตรวจวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการก่อสร้างตึก อาคารใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

บริษัท จีโอนอยซ์ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งในงานอุตสาหกรรมเครื่องกล ปั๊ม มอเตอร์ รถยนต์ พัดลม เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ในกรณีส่วนใหญ่เราสามารถที่จะตรวจสอบแบบจำลองการคาดการณ์เสียงของเราโดยการทดสอบเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ของวิศวกรของเราและเครื่องที่มันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล สำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลต่างๆ

นอกจากนี้เรายังใช้ซอฟแวร์ที่ได้รับการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำสูง

Geonoise Thailand Co. Ltd,., noise control Thailand, independent acoustical engineers Thailand

Scroll to top