การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์เรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน ในประเทศไทย

การวิเคราะห์เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน บริษัทจีโอนอยซ์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล การการวิเคราะห์ ตรวจวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการก่อสร้างตึก อาคารใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

บริษัท จีโอนอยซ์ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งในงานอุตสาหกรรมเครื่องกล ปั๊ม มอเตอร์ รถยนต์ พัดลม เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ในกรณีส่วนใหญ่เราสามารถที่จะตรวจสอบแบบจำลองการคาดการณ์เสียงของเราโดยการทดสอบเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ของวิศวกรของเราและเครื่องที่มันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล สำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลต่างๆ

นอกจากนี้เรายังใช้ซอฟแวร์ที่ได้รับการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำสูง

Geonoise Thailand Co. Ltd,., noise control Thailand, independent acoustical engineers Thailand

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-1214399
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

Scroll to top