Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์การวัดและรายงาน Norsonic Nor850

ซอฟต์แวร์การวัดและรายงาน Norsonic Nor850

 ซอฟต์แวร์ Nor850 จาก Norsonic ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเสียงรบกวนสร้างเสียงสะท้อน (อากาศและโครงสร้าง) และการวัดพลังงานเสียงโดยใช้เครื่องวัดระดับเสียงและระบบหลายช่องสัญญาณของ Norsonic

การวิเคราะห์และรายงานสามารถสร้างขึ้นผ่านการวัดโดยตรงหรือโดยการนำเข้าการวัดในโมดูล ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าการวัดที่ทำโดยเครื่องมืออื่นๆ ได้เช่นกัน

มาตรฐานที่สนับสนุน

อะคูสติกอาคาร:

 • ASTM E336 / E413
 •  ASTM E1007 / E989
 •  ASTM E90 / E413
 •  ASTM E492/ E989
 •  ASTM C423
 • ISO 140 Parts: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
 •  ISO 16283 Parts: 1, 2, 3
 •  ISO 16717 Parts: 1, 2
 •  ISO 10140 Parts: 1, 2, 3
 •  ISO 10848-2

พลังเสียง

 • ISO 3741, 3743 Parts 1 & 2, 3744, 3746, 3747
 • ISO 6395

Nor850 Measurement and Reporting software

นอกจากนี้ Nor850 ยังมีโมดูลสำหรับการวัดและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานเสียงและความเข้มของเสียงค่ะ

Scroll to top