ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

SoundPLAN®

ซอฟต์แวร์ SoundPLAN นั้นเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงและมลพิษ
จุดเด่นของ SoundPLAN คือการสร้างแบบจำลองเสียงและมลพิษทางอากาศ โดยแบบจำลองครอบคลุมตั้งแต่เสียงรบกวน เสียงจากการจราจร เสียงรบกวนในอาคารและกลางแจ้ง เสียงอุตสาหกรรมทั่วไปและเสียงเครื่องบิน โดยชุดซอฟต์แวร์ SoundPLAN จะคำนวณโดยใช้รูปแบบตามมาตรฐานกว่า 50 มาตรฐานทั่วโลก อาทิ เช่น ISO-9613, ISO12354 ฯลฯ
สำหรับการจำลองคุณภาพอากาศ ซอฟต์แวร์ SoundPLAN สามารถสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่รุ่นเกากระแสไฮโดรลิคที่ซับซ้อน ไปจนถึงรูปแบบการกระจายตัว
ทีมผู้สร้างซอฟต์แวร์ SoundPLAN ประกอบไปด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมฟิสิกส์และภูมิศาสตร์
Braunstein + Berndt GmbH แห่งเมืองบัคนัง มีประสบการณ์การบริการให้คำปรึกษาทั้งในประเทศเยอรมนีและทั่วโลก โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ SoundPLAN เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโปรแกรมจำลองเสียงและมลพิษทางอากาศ
ปัจจุบัน เรามีตัวแทนจำหน่าย SoundPLAN ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ลองทดสอบโปรแกรมด้วยตัวคุณเองสิ !

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ซอฟต์แวร์การทำนายเสียง SoundPLAN ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1.1 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากการจราจรทางบก
1.2 จำลองการแพร่กระจายของเสียงเมื่อผ่านอุโมงค์
1.3 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากรถไฟ
1.4 จำลองการแพร่กระจายของเสียงในอุตสาหกรรม ทั้งแบบภายใน และภายนอกอาคาร
1.5 จำลองการแพร่กระจายของเสียงอากาศยาน
1.6 ออกแบบและคำนวณกำแพงกั้นเสียง
1.7 สามารถใส่แหล่งกำเนิดเสียง แบบจุด แบบเส้น และแบบพื้นที่
1.8 สามารถแสดงผลของการแพร่กระจายของเสียงในรูปแบบ 3 มิติ
1.9 สามารถแสดงผลการแพร่กระจายของเสียงในลักษณะของภาคตัดขวาง
1.10 สามารถแสดงผลจากการจำลองของเสียงในรูปแบบตารางข้อมูล
1.11 โปรแกรมรองรับ 14 ภาษา
1.12 ในโปรแกรมมีฐานข้อมูลของเสียงมากถึง 400 แหล่งกำเนิดเสียง ในลักษณะข้อมูล 1/1, 1/3rd Octave band และสามารถเพิ่มเติมได้โดยผู้ใช้
1.13 สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณในหลายๆรูปแบบ
1.14 สามารถคำนวณประสิทธิภาพของผนัง façade ต่อผู้รับเสียงในอาคาร
1.15 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ในขณะที่คำนวณแบบจำลองของเสียง
1.16 สามารถใช้งานโปรแกรมได้ในแบบ Network
1.17 สามารถทำแบบจำลองทางเสียงตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่
 

โมดูลของ SoundPLAN

 • 2.1) Road Noise Propagation ประกอบด้วย tool และ object ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างแบบจำลองถนนคำนวณการกระจายของเสียง และข้อมูลด้านเรขาคณิตของถนน ได้แก่ ช่องเดินรถ ความกว้างของถนน และสะพาน โดยการคำนวณการกระจาย (emission) ของเสียง สามารถคำนวณได้จาก Road noise mode l ซึ่งในปัจจุบันนี้ SoundPLAN มีโมเดลสำหรับถนนถึง 17 แบบ โดยค่า emissions จะประเมินค่าจากเสียงรบกวน เช่น Lden, Lmax, Leq เป็นต้น โดยค่าเหล่านี้จะถุกบันทึกไว้ในโหมด Geo-files สามารสร้าง Grid Noise Maps, Façade Noise Maps and Meshed Noise Maps โดยอาศัยการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม SoundPLANและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในโมดูล Wall design
 • 2.2) Railway Noise Propagation ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ และเพื่อให้สามารถป้อนสัญญาณรบกวนและผลการคำนวณที่นำเสนอในเอกสารสเปรดชีตและกราฟิก การเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในการออกแบบโมดูล Wall design
 • 2.3) Industry Noise Propagation เป็นโมดูลที่ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแหล่งกำเนิดเสียงจากโรงงานได้ การเดินทางหรือการแพร่กระจายของเสียงและพลังงานเสียงในแต่ละความถี่ เป็นข้อมูลที่เราต้องนำมาใช้ และการใส่ข้อมูลของความดันเสียงด้านในโรงงานและคำนวณการส่งผ่านของเสียงจากด้านในมาข้างนอก โดยสามารถใช้ Indoor Factory Noise module เข้ามาช่วยงานด้วย ทำให้สามารถจำลองความดันเสียงภายในของอาคารหรือตึกได้ ในฟังก์ชั่น Library สามารถเปลี่ยนค่าความดันเสียงให้เป็นค่ากำลังเสียงเฉลี่ยนได้ ภายใน Library จะมีข้อมูลของค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงและสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง สามารถบันทึกผลในแบบต่างๆ เช่น Documentation, Spreadsheet และ Graphics ทั้งนี้การทำ noise contour ของงานอุตสาหกรรมสามารถใช้โมดูล Expert System for Industrial Noise เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสร้างแบบจำลองเสียง
 • 2.4) Indoor Factory Noise เป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณเสียงภายในอาคาร/โรงงาน โมดูลนี้สร้างขึ้นมาตามพื้นฐานของข้อบังคับ German VDI 3760 สถานที่และบริเวณต่างๆในอาคารหรือโรงงานจะสามารถอธิบายแหล่งกำเนิดเสียง ผนังด้านในและบริเวณที่มีการดูดซับเสียงจะอธิบายถึงวัตถุที่อยู่ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อมูลด้านเรขาคณิตไว้อธิบายการดูดซับบนผนังภายนอกและการกระเจิงของเสียงภายในอาคาร การคำนวณจะสร้างจากการป้อนข้อมูลการส่งผ่านของเสียงไปสู่สิ่งแวดล้อมด้านนอก หรือแสดงการเผยแผ่ของเสียงภายในอาคาร หรือใช้ชุดข้อมูลอันสุดท้ายในการปริ้นและพล็อตรูปกราฟฟิกออกมา
 • 2.5) Aircraft Noise Propagation จะสอดคล้องกับกฎข้อบังคับใช้ของกฎหมายการบินยุโรป การใช้โมดูลนี้ เริ่มจากใส่โมเดล คำนวณ GNM (grid noise maps) และรวบรวมผลของเสียงรบกวนจากเครื่องบินที่บินกับเสียงจากการดำเนินงานบนภาคพื้นดิน การจราจรทางการบิน เป็นต้น
 • 2.6) Distributed Computing เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เพิ่มชีดความสามารถในการคำนวณให้เร็วขึ้น โดยการประยุกต์ใช้กับจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง license network ติดตั้งรุ่นปกติหรือรุ่นสาธิตเป็นเซิร์ฟเวอร์การคำนวณและปรับขนาดการใช้งานของคุณเพื่อให้ความเร็วที่คุณต้องการ มีเพียงโมดูลนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทาการคำนวณการทำ noise mapping ได้โดยไม่จากัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Threading ยังเป็นตัวเลือกเพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักหลาย ตัวเลือกนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจพื้นฐานที่สุด
 • 2.7) Noise Mapping Toolbox มีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณ noise maps ซึ่ง Noise Mapping Toolbox จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงโปรเจคที่มีขนาดใหญ่ ให้เหลือขนาดเพียง 1×1 กิโลเมตร หรือ 2×2 กิโลเมตร จริงๆแล้วเทคนิคนี้ไม่ได้จากัดขนาดของแผนที่เสียงแต่อย่างใด ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ และยังสามารถรวบรวมผลการคำนวณต่างเข้าด้วยกันกับ จำนวนของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนสามารถประเมินค่าใช้จ่าย / ผลประโยชน์ใน มาตรการควบคุมเสียงรบกวน
 • 2.8) Grid Noise Map เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงภูมิประเทศและแผนที่เสียง โดยผู้ใช้สามารถระบุความสูง ต่าจากพื้นดินได้ ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ดาเนินการสร้างแผนที่เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเส้นชั้น ความสูง สี หรือรูปแบบต่างได้ ฟังก์ชั่น Multiple Grid Noise Maps นำมาใช้กับโปรเจคเดียวกันได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.9) Grid Crossectional Noise Map เป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวณและแสดงตารางชนิดของแผนที่เสียง ความละเอียดและจุดสูงสุดของภูมิประเทศที่ผู้ใช้ระบุไว้ Grid Crossectional Noise Mapสามารถแสดงในรูปของกราฟฟิกภาคติดขวาง หรือจะแสดงในรูปสามมิติ (3-D)
 • 2.10) Façade Noise Map เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างฐานข้อมูลสำหรับ END statistics การคำนวณจะสามารถคำนวณได้ทุกชั้นของอาคาร โปรแกรมสามารถคำนวณเสียง จากผู้รับเสียงกับระยะห่างจาก façade ได้ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบตัวเลขหรือภาพกราฟฟิก โดยแสดงระดับเสียงของแต่ละจุดหรือของ façade ได้จากสีที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.11) Cartography การทำแผนที่สามารถปรับแต่งสีได้ โดยฟังก์ชั่น Cartography จะเป็นตัวที่ทำเส้น contour ในแผนที่เสียง 2.12) 3-D Graphics กราฟฟิก 3 มิติ สามารถสร้าง wire frame และ solid model วัตถุที่แสดงรูปทรงทางเรขาคณิตของเสียงรบกวนโปรแกรมนี้สามารถแสดงผลของแผนที่เสียงในรูปแบบต่างๆ ได้ และแสดงผลเป็น กราฟฟิก 3 มิติ โดยสามารถซูม เลื่อน หมุนภาพได้ ทาให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ทุกตำแหน่ง ไฟล์กราฟฟิก 3 มิติ บันทึกเป็น bitmap เท่านั้น
 • 2.13) 3-D Graphics Animations Animationsเป็นส่วนขยายต่อจากกราฟิก 3 มิติปกติ โดยผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอจากอะนิเมชั่นนี้ เช่น คนขับรถบนน รถไฟแล่น เป็นต้นโดยจะแสดงผลของระดับเสียงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย ภาพเคลื่อนไหวสามารถบันทึกในรูปแบบ AVI
 • 2.14) TNM Interface TNM ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงซอฟแวร์ US-TNM version 2.5 เพื่อที่จะเอาไฟล์ SoundPLAN เข้า TNM ฟังก์ชั่น แล้วนำ TNM model เข้า (TNM is a trademark of the US government; SoundPLAN is not endorsed by the Federal Government or any of its branches.)
 • 2.15) Wall Design เป็นเครื่องมือที่พิเศษที่สุดของ SoundPLAN ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถออกแบบกำแพงป้องกันเสียงรบกวน อาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสร้างกาแพงกันเสียง โดยสามารถคำนวณ ความสูงของกำแพงได้ว่าความสูงเท่าไร จึงจะสามารถลดเสียงรบกวนไปกี่เดซิเบล รวมถึงวัสดุที่จะนำมาสร้างผนังกันเสียงว่ามีประสิทธิภาพในการลดสียงรบกวนได้ดีมากน้อยแค่ไหน
 • 2.16) Window Dimensioning เป็นโปรแกรมที่ใช้ในรูปแบบ spreadsheet ของการใส่ข้อมูลจากผู้รับภายนอกอาคารกับระดับเสียงภายในห้อง ถ้าเสียงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น มีค่าเสียงรบกวนเกินค่าที่กฏหมายกาหนด ให้พิจารณาตามขนาดของ façade, การใช้งานของห้องและ ชนิดและขนาดของหน้าต่าง
 • 2.17) ArcView Shape File Interface ฟังก์ชั่น ArcView Shape File Interface ช่วยให้การนำเข้าและการส่งออกข้อมูลของไฟล์ ArcView Shape เช่น ถ้าหากคุณต้องการที่จะนำเข้าอาคารและถนน คุณต้องนำเข้าอาคารและถนน เพราะ โปรแกรมกำหนดให้นำเข้าวัตถุแต่ละชนิดในกระบวนการสร้าง ArcView Shape
 • 2.18) Building Acoustics Outside เป็นโปรแกรมที่สร้างเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะประเมินและเอกสารระดับเสียงภายในอาคาร ผนังและหน้าต่างจะรวมอยู่ในการประเมินผลของการส่งผ่านของเสียงและการเพิ่มประสิทธิภาพของแนวคิดการควบคุมเสียงรบกวน โดยมีการจัดการข้อมูลภายในอาคาร ชั้น อพาตเมนท์ และห้อง โมดูลนี้สามารถประเมินเสียงภายในอาคารที่ส่งตรงไปยัง façade กับเสียงภายนอก เพื่อประเมินเสียงที่มุมห้องจากการเดินทางของเสียงทั้งสองทิศทาง เพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลให้เจ้าของตึกทราบถึงปริมาณเสียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการจัดการแก้ไขสำหรับเสียงดังที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะทาการสร้างตึก อาคารที่พักอาศัย
 • 2.19) Expert System for Industry Noise เป็นแถบเครื่องมือ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ระดับเสียงรบกวนในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดเสียง รวมถึงค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของการควบคุมเสียงรบกวน เพื่อให้เหมาะสมกับเสียงของด้านอุตสาหกรรม
 • 2.20) Noise Allotment เป็นการจัดสรรเสียงรบกวน เพื่อช่วยให้หาวิธีกำหนดเรื่องเสียงในอุตสาหกรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการจัดสรรเสียงให้พลอตเดียวกัน โดยไม่ละเมิดข้อจากัด ของพลอตเสียงรบกวนต่อเพื่อนบ้านค่ะ
 • ลักษณะการทำงานของ ซอฟแวร์การทำนายเสียง SoundPLAN

  • -.DXF

  • -ESRI shape file

  • – ASCII

  • -.bmp, .png, .jpg, .tif

  • – Google Earth

เมื่อ import file เข้ามาแล้ว สามารถ Digitize ลง SoundPLAN เพื่อสร้าง Geo-Database เมื่อทำการใส่ข้อมูลทางกายภาพ ใส่แหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดลง Geo-Database ซอฟต์แวร์การทำนายเสียง SoundPLAN จะมีฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดเสียง และจะคำนวณระดับเสียงตามมาตรฐานการคำนวณที่ได้เลือกไว้ค่ะ

 

ดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้

SoundPLAN 8.1

SoundPLAN Essentia

Scroll to top