Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์และเครื่องวัดเสียงในที่ทำงาน

เครื่องวัดเสียงในที่ทำงานและซอฟต์แวร์

เครื่องวัดระดับเสียงสำหรับเสียงรบกวนจากการทำงาน

8181357784_73566e3f97
NOr136

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียงรบกวนง่ายสำหรับเสียงรบกวนจากงาน

contour-Geonoise
Scroll to top