ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง

 

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงโดย Acoustic Camera , beamforming , Sound Intensity. 

Acoustic Camera

Scroll to top