Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง

 

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงโดย Acoustic Camera , beamforming , Sound Intensity. 

Acoustic Camera

Scroll to top