Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ติดต่อเรา

Geonoise (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  รับปรึกษาปัญหาด้านวิศกรรมการควบคุมเสียง และความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง การวัดเสียง งานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสียง เสียงในงานอุตสาหกรรม ในงานอาชีวอนามัย, ทำแบบจำลองทางเสียง (Noise mapping),โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศฯลฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 6/54-56 ซอยเพิ่มสิน 42 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
นอกจากนี้ เรายังมีประสบการณ์ การทำงานด้านเสียงในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว พม่า บังคลาเทศ ฯ

ถ้าคุณชื่นชอบบริษัทของเรา กรุณาเขียนรีวิว

แบบฟอร์มติดต่อ

จีโอนอยซ์ (มาเลเซีย)

เบอร์ติดต่อ: +60 1652 71233

จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์)

เบอร์ติดต่อ: +66 21214399

จีโอนอยซ์ (อินโดเนเซีย)

เบอร์ติดต่อ: +6221 5010 5025

จีโอนอยซ์ (สิงคโปร์)

เบอร์ติดต่อ: +65 31051594

จีโอนอยซ์ (ฮ่องกง)

เบอร์ติดต่อ: +852 8193 0104 

จีโอนอยซ์ (อินเดีย)

เบอร์ติดต่อ: +91 9360390151

จีโอนอยซ์ (เวียดนาม)

เบอร์ติดต่อ: +84 28 6287 5961

จีโอนอยซ์ (เนเธอร์แลนด์)

เบอร์ติดต่อ: +31 642995687

Scroll to top