Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

เมื่อความต้องการในการซื้อขายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าในตลาดก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการเช่นกัน และการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพก็ต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพ (quality control)

ด้วยเหตุนี้เอง Geonoise จึงออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่มีชื่อว่า NoiseQC เครื่องตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะ

ด้วยเครื่องมือที่สามารถดูผลการวัดค่าได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ GO/NoGo ซึ่งให้สถิติการวัดค่าของการปฏิบัติงานจริง ที่เราพัฒนามาเพื่อมอบความสะดวกสบายนี้ให้แก่ลูกค้าของเราโดยเฉพาะ และสามารถให้การวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนแบบ Real-time ได้อีกด้วย

เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของคอนกรีต วัสดุ หรืออื่นๆ ที่เปลี่ยนสถานะจากความอ่อนตัวไปถึงจุดแข็งของวัสดุ Ultrasonic test system for concrete by Ultratest GmbH

คุณทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้างของ m+p นั้น ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับสำรวจ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและโครงสร้าง ได้อย่างครบครัน ซอฟต์แวร์โมดูลที่แตกต่างกันนั้นครอบคลุมการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแรงกระแทก การวัดแรงสั่นสะเทือน (SIMO และ MIMO) การวิเคราะห์ผลการทดลองและรูปแบบการปฏิบัติการ การทดสอบการสั่นสะเทือนภาคพื้นดิน และการตรวจสอบความถูกต้องในโหมดต่าง ๆ ของภาพเคลื่อนไหวที่แสดงแรงสั่นสะเทือนและรูปแบบแรงสั่นสะเทือน

Scroll to top