ทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง

บริการทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง

เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบรางรถไฟ

Railway Noise and Vibration

Geonoise Asia มีทีม Acoustic engineer ที่มีประสบการในการคำนวณ Simulation และงานตรวจวัดและทดสอบด้าน Acoustics and Vibrations สำหรับระบบราง โดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเรามี Professional service ดังต่อไปนี้

Railway noise simulation (การคำนวณระดับเสียงรถไฟโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์)

ในการประเมินผลกระทบทางเสียง หรือการออกแบบระบบควบคุมเสียงจากระบบรางที่ส่งผลต่อชุมชน การใช้แบบจำลองทางคณิตศาตร์ SoundPLAN เป็นอีกเครื่องมือนึงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถคคากการณ์ได้และรู้ถึงแนวโน้มของเสียงที่ส่งผลกระทบมายังชุมชน โดยทางทีมวิศวกรของ Geonoise สามารถทำการคำนวณได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานสากล เช่น BUB:2018 – CNOSSOS-EU Rail:2015 – CoRN:1995 – FTA / FRA-HSGT: 2005 – Israeli Rail:2006 – Japan Narrow Gauge Railways:2008 – NFS 31-133 Rail:2007 – ONR 305011:2009 – RMR:2002 (EU Interim) – Russian Rail – RVE 04.01.02:2019 – Schall 03:1990 – Schall 03:2012 – SEMIBEL – VBUSch:2006

Railway internal noise measurement (ทดสอบระดับเสียงทั่วไปภายในรถไฟ)

ทดสอบระดับเสียงทั่ว Sound level measurement ไปภายในห้องโดยสารขณะที่รถไฟวิ่ง โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง Class 1 ตามมาตรฐาน IEC 61672-1 และยังสามารถวัดค่าดัชนีความชัดเจน STIPA ของเสียงประกาศภายในห้องโดยสาร

Railway Acoustic location (หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติหรือระบุตำแหน่งของเสียงที่เกิดขึ้นบนรถไฟ)

การระบุตำแหน่งของการเกิดเสียงจากการวิ่งหรือการเบรกของรถไฟ โดยใช้ระบบ Array microphones หรือการ Beamformming โดยใช้เครื่องมือ Acoustic camera และชุด Microphones จำนวน 128 ตัว เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดในการระบุตำแหน่งของเสียงที่เกิดขึ้น

Railway dynamic pass by measurement (ทดสอบระดับเสียงรถไฟขณะเคลื่อนที่)

Railway noise and vibration monitoring (ติดตามตรวจสอบเสียงและแรงสั่นสะเทือนของระบบราง)

Railway noise track emission measurement (ทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนของระบบราง)

Roughness of rails, rolling noise (ทดสอบความขรุขระและระดับเสียงของระบบราง)

นอกจากนี้ทางวิศวกรของทาง Geonoise ก็ยังสามารถรับทดสอบในด้านสั่นสะเทือนของระบบรางไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบติดตามตรวจสอบ Railway monitoring ในระยะยาว หรือการทดสอบ Noise emission จาก Track ของรถไฟ ตามมาตรฐานสากล

ทดสอบความขรุขระและระดับเสียงของระบบราง

Roughness of rails, rolling noise ตามมาตรฐาน BS EN15610:2009

การทดสอบผิวของรางรถไฟ

การทดสอบผิวของรางรถไฟ โดยทดสอบความขรุขระของผิวรางเพื่อประเมินในด้านเสียงและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น ตามมาตรฐาน BS EN15610:2009 โดยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เพราะว่าปัจจัยนึงที่ส่งผลโดยต่อระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะออกมาจากระบบรางคือ ความเรียบของผิวราง ซึ่งการประเมินโดยวิศวกรอคูสติกส์ โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐาน

เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง
เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง 2
เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง graph
Acoustic roughness level rail

Polygonal wheelset roughness test system

ระบบทดสอบผิวล้อรถไฟ

ชุดอุปกรณ์ทดสอบผิวขรุขระของล้อรถไฟ ที่สามารถวัดได้อย่างละเอียดและรอยสึกหรอของล้อยังส่งผลต่อเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น ซึงเหมาะกับงานตรวจสอบซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ ระบบทดสอบ ผิวล้อรถไฟ
Polygonal wheelset roughness test system ระบบทดสอบผิวล้ารถไฟ

Rolling stock acoustics testing

Railway bogie structural vibrations testing

Scroll to top