ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม

 

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบที่ 1-2 ครั้งที่ 2/2019 วันที่ 29-30 เมษยน 2562 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) ห้องฝึกอบรมชั้นที่.2
เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจในตั้งแต่เรื่องทฤษฏีเสียงพื้นฐาน การตรวจวัดและเก็บข้อมูลเสียงที่ถูกต้อง การคำนวณแบบจำลองตามมาตรฐาน ISO9613-2 และได้มีการลงมือปฏิบัติการจริงในการการทำแบบจำลอง การนำเข้าข้อมูลเสียง Geo-Database ในรูปแบบต่างๆ และคำนวณโมเดลเสียงโดย SoundPLAN จากกรณีศึกษาในการประเมินผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมค่ะ

 

 

 

 

 

 

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-1214399
อีเมลล์ : contact@geonoise.asia
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

Scroll to top