Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระบบสอบเทียบแผ่นดินไหว SPEKTRA CS18P

ระบบสอบเทียบแผ่นดินไหว SPEKTRA CS18P

  • CS18 Seismic: ระบบสอบเทียบรองสำหรับเซ็นเซอร์วัดแผ่นดินไหวหนัก
  • ช่วงความถี่: 0.2 Hz (0.1) ถึง 400 Hz
  • น้ำหนักบรรทุก: แนวตั้ง 50 กก., 30 กก. แนวนอน
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16063-21

ดาวน์โหลด SPEKTRA CS18P_seismic_data_sheet.

 

Scroll to top