Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียง

การแก้ปัญหา การรับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดังในประเทศลาวที่ผ่านมา

 
จีโอนอยซ์ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับควบคุมเสียงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย และในประเทศลาวมาแล้ว เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และ อุดรธานี ซึ่งใกล้กับประเทศลาวมากๆ ลูกค้าจึงไว้วางใจให้เรา เป็นที่ปรึกษาปัญหาเสียงดัง และช่วยดูแลเรื่องการควบคุมเสียงรบกวน งานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเหมืองแร่ และซอฟร์แวร์ควบคุมเสียงในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โปรดอย่าลังเลใจ ที่จะใช้บริการของเราช่วยท่านควบคุมเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นกับท่าน และ รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

Noise contour รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

บริษัท Geonoise Thailand มีบริการรับจัดทำ Noise contour หรือ Noise mapping โดยทีมงานวิศวกรทั้ง ชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเสียงโดยตรง เราใช้ Software ที่มีความทันสมัยและมีความแม่นยำสูงในการจัดทำ Noise contour เช่น SoundPLAN, NoiseAtWork ซึ่งสามารถทำโมเดลด้านเสียงในรูปแบบ 2D และ 3D และยังทำการประเมินปริมาณเสียงสะสมในงานอาชีวอนามัย (occupation noise) ในการทำ Noise contour จะทำให้เราทราบถึงการกระจายตัวของเสียงในรูปแบบของแผนที่เสียง ซึ่งจะสามารถเห็น zone ที่มีเสียงดังในลักษณะต่างๆในแบบภาพรวม เพื่อในไปจัดการในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง หรือจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ….. #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

 

ซอฟแวร์สำหรับแก้ปัญหาเสียงรบกวนในที่ทำงาน

 

ปัญหาเสียงรบกวนในพื้นที่ทำงานของเราเป็นปัญหาที่กว้างขวางไม่ใกลตัว ดังนั้น เราจึงพัฒนาซอฟร์แวร์ สำหรับแก้ปัญหาเสียงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยการใช้โปรแกรมซอฟแวร์คำนวณเพื่อช่วยลดเสียงรบกวน และแก้ไขการเกิดเสียงดังนั้นๆให้กับท่านได้ #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

เสียงรบกวนและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนประเทศไทย : รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

ปัญหาเสียงรบกวน และความสั่นสะเทือนในประเทศไทย นั้น บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากปัญหาต่างๆได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นย่ำ โดยเฉพาะการตรวจสอบความสั่นสะเทือนในการก่อสร้างอาคารใหม่ที่จำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบความสั่นสะเทือนในการขุดเจาะเสาเข็มหรือการสร้างตัวอาคาร เป็นต้น วิศวกรของเรามีความรู้ความชำนาญเป็นในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งอุปกรณ์ของเราได้รับมาตรฐานจาก (FE) และการวิเคราะห์สถิติพลังงานโดย (SEA) ……… #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

การควบคุมเสียงในอุตสาหกรรมไทย (รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง)

 

การควบคุมเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เราสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ :การวัดเสียงและการวัดความสั่นสะเทือนในอาคาร , การวัดเสียงและการวัดความสั่นสะเทือนในเครื่องจักร พร้อมทั้งคำนวณและให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้…. #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

ความหมายของเดซิเบล : รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

ในการอภิปรายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงหรือวิเคราะห์ปัญหามลพิษทางเสียงมักมีการกล่าวถึงหน่วย dB (เดซิเบล) เสมอ dB เป็นหน่วยของอะไร เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง พลังงานที่เสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยเวลา คือ กำลังของเสียงโดยมีหน่วยเป็นวัตต์ (w) การพูดคุยตามปกติจะมีกำลังของเสียงราว 10-5 w กำลังของเสียงนี้น้อยกว่ากำลังที่เกิดจากเครื่องคิดเลขแบบพกพาเสียอีกกำลังของเสียงที่เกิดจากการตะโกนนั้นมีเพียง 3 x 10-² w เท่านั้น กำหนดให้พื้นระนาบหนึ่งตั้งฉากกับทิศทางที่เสียงส่งออกไป ดังนั้นพลังงานเสียงที่ตกบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ในเวลา 1 วินาที จะเป็นกำลังเสียงที่ได้รับหนึ่งหน่วยพื้นที่ซึ่งเรียกว่า ความเข้มเสียง (sound intensity) (l) มีหน่วยเป็น Wm-² (วัตต์ต่อหนึ่งตารางเมตร) ความรู้สึกของคนต่อการได้ยินเสียงที่เปล่งออกมา เรียกว่า ความดัง (loudness) ซึ่งเป็นความรู้สึกทางอัตวิสัยที่มีต่อขนาดของเสียงซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดได้ แต่ความเข้มเสียงเป็นการกระตุ้นต่อหูจากภายนอกเป็นปริมาณที่ใช้เครื่องตรวจวัดได้ แม้ว่าความดังของเสียงจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเข้มเสียง แต่ก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรง (เพราะความรู้สึกของคนไม่แปรผันกับการกระตุ้น) นอกจากนั้นถึงแม้ว่าระดับความเข้มเสียง 2 เสียงจะเท่ากัน แต่ถ้าความถี่ไม่เท่ากันก็ทำให้ความดังไม่เท่ากันด้วย ความเข้มเสียงต่ำที่สุดที่คนจะเริ่มได้ยินมีความเข้มเสียงเท่ากับ 10 -¹² Wm·² เรียกว่า ระดับชั้นของการได้ยิน (threshold of hearing) ส่วนความเข้มเสียงที่คนจะทนได้สูงสุดคือ 1 Wm-² ถ้าความเข้มเสียงมีค่ามากกว่านี้จะเริ่มเจ็บหูเรียกว่า ระดับขั้นที่ทำให้เจ็บปวด (threshold of pain) จะมีดวามเข้มเสียงมากกว่าระดับขั้นของการได้ยิน 10¹² เท่าคือ 1 ล้านล้านเท่า ดังนั้น lo = 10-¹² Wm-² เรียกว่า ความเข้มเสียงระดับ 0 ถ้าหากความเข้มเสียง l1 เป็น 10 เท่าของ l0 (10¹ เท่า) ดังนั้น l1 = 10-¹¹ Wm-² เรียกว่า ความเข้มเสียงระดับ 1 ถ้าหากความเข้มเสียง l2 เป็น 100 เท่าของ l0 (102 เท่า) ดังนั้น lo = 10-¹° Wm-² เรียกว่า ความเข้มเสียงระดับ 2 ถ้าหากความเข้มเสียง l3 เป็น 1,000 เท่าของ l0 (103 เท่า) ดังนั้น lo = 10-9 Wm-² เรียกว่า ความเข้มเสียงระดับ 3 ความเข้มเสียงกับระดับความเข้มเสียง (intensity level) มีความสัมพันธ์กันดังสมการ ระดับความเข้มเสียง = log( l/l0) จากสูตรของ log1 = 0, log10 = 1, log100 = 2, log1000 = 3 โดยที่ระดับความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นเบล (bel) ซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่ อเล็กซานเดอร์ แกรแฮม เบล ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ เบลเป็นหน่วยใหญ่ เศษหนึ่งส่วนสิบของเบลคือ เดซิเบล (decibel) เขียนย่อว่าdB ถ้าหากให้ สัญญลักษณ์ เบต้า แทนค่าระดับความเข้มเสียงเป็นเดซิเบล จะได้ว่า เบต้า = 10log l/l0 ระดับความเข้มเสียงมีความสำคัญมากจากสูตรข้างต้นจะได้ว่าเสียงที่เบาที่สุดที่คนจะได้ยินเป็น 0 เดซิเบล และเสียงดังที่สุดที่คนจะทนได้เป็น 120 เดซิเบล #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

เสียงอคูสติกส์ ในอาคาร : รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

 อะคูสติกส์ ในอาคาร Thansmission ของเสียงจากห้องต้นทางไปยังห้องที่อยู่ติดกันและส่งผ่านไปยังสภาพแวดล้อมภายนอก (หรือกลับกัน) เป็นความกังวลหลักในการออกแบบและการวางแผนของการสร้างอุตสาหกรรมอาคารและที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีประสบการณ์ อันยาวนานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเสียงในการก่อสร้างอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือน และเราได้ศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงมีความรู้ความชำนาญในการแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี … #รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

การตรวจวัดเสียง : รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง

 

 การตรวจวัดเสียง เป็นส่วนหนึ่งในการบริการ และดำเนินงานของบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เราจะตรวจวัดเสียงจาก “แหล่งกำเนิด” ของต้นเสียง ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำ และแปลงข้อมูลเพื่อออกมา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียง และให้คำปรึกษาแก้ปัญหาต่อไป…..

 

รับปรึกษาแก้ปัญหาเสียงดัง/และการค้นหาแหล่งกำเนิดเสียง

 

 บริษัท จีโอนอยซ์ ให้คำปรึกษาเรื่องเสียงกับองค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย ซึ่งงานของเรา ไม่ว่าจะให้คำปรึกษา รวมทั้งการแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดเสียงให้อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม และคนทั่วไป เรามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และในประเทศ ผ่านการอบรมจากประเทศที่เป็นผู้ยอมรับในเรื่องแก้ปัญหาเสียงดัง เราสามรถแก้ไขปัญหาทั้งองค์การขนาดใหญ่ หรืองานเฉพาะจุด เพียงท่าน ให้ความไว้วางใจที่จะให้เราได้ดูแลท่าน โปรดติดต่อเรา 02-1214399

 

 

ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารออฟฟิศ หรือคอนโดฯที่อยู่อาศัย มักโดนแก้ไขภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แท้จริงแล้ว อะคูสติกห้องควรถูกคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย พวกเรา จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) – Geonoise Asia มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรม พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและอะคูสติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉนวนกันเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวนระบบผนังของอาคาร เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ฯลฯ

Scroll to top