รับสมัครงาน

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้


บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.สายไหม เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th


ประกาศรับสมัครงาน!!!

ตำแหน่งงาน วิศวกร ฝ่ายเสียง และสั่นสะเทือน (Acoustical Engineer, Technician)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ตรวจวัด ทดสอบ วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน
– จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการตรวจวัด ทดสอบ และงานที่ปรึกษา
– Support sales ในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการของบริษัท
– ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ Software ให้กับลูกค้า
– งานห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงและความสั่นสะเทือน
– งานตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งหมดที่มีการรับประกันของบริษัท

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
– การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจในเรื่องเสียงและสั่นสะเทือนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน
– เรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
– สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้
– มีความอดทนต่อความยากลำบาก และสภาวะกดดันในการทำงาน
– มีความละเอียดรอบคอบ
– มีความรับผิดชอบสูง
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– หากมีทักษะในด้าน Dynamic Vibration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีทักษะพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดในงาน Acoustics หรือ Software Acoustic Simulation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งงาน วิศวะกรขาย (Sales Engineer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายสินค้า งานตรวจวัด งานให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับ Support ,เทคนิค และลูกค้า
 • ติดต่อกับลูกค้าเรื่องเอกสาร, catalog สินค้า จัดส่งให้ลูกค้า
 • นัดพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและเข้าดูหน้างาน เก็บรายละเอียดเพื่อจัดทำใบเสนอราคา
 • ติดตามงานที่เสนอราคา พร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และปิดการขาย
 • จัดส่งสินค้า

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 – 35 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสนใจในเรื่องเสียงและสั่นสะเทือนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน
 • เรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • หากมีทักษะในด้าน Dynamic Vibration หรือเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน (Sales Support)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
 • เตรียมเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียมเอกสาร ใบส่งของ, ใบรับ-ส่งเครื่องมือ , ใบวางบิล , ใบรับประกันสินค้า ,ใบเช่าอุปกรณ์
 • รับโทรศัพท์ ตอบข้อมูลให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าในด้านการ วางบิล รับเช็ค

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุ 25 – 35 ปี
 •  การศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน และอีเมล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค (Technician Support)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการรับประกันของบริษัท
 • ซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และเปลี่ยนอะไหล่ของสินค้าที่มีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้
 • Support Sales ในด้านเทคนิคของสินค้า
 • ทำงานห้องปฏิบัติการด้านเสียงและสั่นสะเทือน
 • ออกหน้างานนอกสถานที่สำหรับงานวัด ทดสอบเสียง และสั่นสะเทือน
 • ตรวจเช็คสภาพและดูแลสินค้า (เครื่องมือวัดและทดสอบ)ในสต๊อกของบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 23 – 35 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะพื้นฐานในงานช่าง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน
 • เรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สนใจส่งประวัติได้ที่ คุณอนงค์
Email: hr@geonoise.asia
Tel: 02-1214399, 091-6510878

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน – เครื่องมือวัดและซอฟแวร์

Scroll to top