รายละเอียดการทบทวนข้อตกลงในการผลิตเสียง

Geonoise ให้คำปรึกษากับองค์กรที่เสนอราคาเกี่ยวกับการชักชวนและข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา

เกณฑ์การปฏิบัติงานและ / หรือการบำบัดที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำมาใช้ในข้อกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเสียงหรือสภาพแวดล้อมทางเสียง นอกจากนี้เป้าหมายสามารถกำหนดร่วมกันได้

สำหรับผู้เสนอราคาเราสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและช่วยในการจัดทำสรุปทางเทคนิคและค่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาในรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุด

Geonoise Thailand Ltd. Co., noise control Thailand, independent acoustical engineers Thailand.

Geonoise Noise registration instruments and software

บริษัท จีโอ

Scroll to top