Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิธีการวัดเสียงให้เหมาะกับงานด้วยNor850

วิธีการวัดเสียงให้เหมาะกับงานด้วยNor850


วิธีการวัดเสียงให้เหมาะกับงานด้วยNor850 Norsonic ขอแนะนำการวัดแบบระบบ multichannel ของ Nor850 ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับจำนวนการวัดกับช่อง channel ของเครื่อง 850 ผู้ใช้งานสามารถเลือกจำนวนช่อง channel ได้ตามความเหมาะสมของงาน ระบบปฏิบัติการทำงานของเครื่อง Nor 850 สั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์7 เนื่องจากระบบของเครื่อง Nor850 มีchannel หลายช่องทำให้การวัดสามารถยืดหยุ่นได้ ขึ้นกับจำนวนงานที่จะวัด เริ่มจากสองมาตรฐานของเครื่องวัดวิเคราะห์เสียง Nor140 ที่เพิ่มคุณสมบัติของการวัดและวิเคราะห์เข้าไป หรือ เลือกจากเครื่อง Nor850-MF1 ที่มีช่อง channel ถึง 10 ช่อง ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกใช้ออปชั่นของ Nor140 บางออปชั่นผสมกับออปชั่นของ Nor850-MF1 ซึ่งในอนาคตทาง Norsonic จะเพิ่มจำนวนของโมดุลของchannelสำหรับการวัดความเข้มของเสียงเข้าไป

โมดุลของ Nor850-MF1

เมนเฟรมจะรัน 230Vac หรือ 12Vdc โดยการเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนหรือยูเอสบี จะสามารถเปิดหน้าต่างได้ 10 ช่องโดยมีโมดุล 5 โมดุลด้วยกัน – โมดุล Nor850 I/O โดย RS-232จะประสานกับ RF อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมของ Nor265 Rotating Microphone Booms และ Nor277 Tapping Machines – โมดุล Nor850-1 เป็นมาตรฐานของการวัดในแต่ละชาเนล – โมดุล Nor850-1 TTL ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณสมบัติมาตรฐานของการวัดแล้ว TTL ยังทำหน้าที่เป็น input และ output ด้วย – โมดุล Nor850-1 SG ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณสมบัติมาตรฐานของการวัดแล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณให้กับ BNC outputด้วย – โมดุลNor850-1 RPM ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณสมบัติมาตรฐานของการวัดแล้วยังสามารถเข้าบันทึก RPM ของ Nor850 I/O โมดุล Nor850 I/O โดย RS-232จะประสานกับ RF อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมของ Nor265 Rotating Microphone Booms และ Nor277 Tapping Machines – เคล็ดลับ เมนเฟรมของNor850-MF1แต่ละชาเนลจะสามารถเชื่อมผ่านของ Nor850 ได้ถึง2โมดุล

ความยืดหยุ่น

แนวคิดของการเป็นเอกเทศแต่ละหน่วยของช่องชาเนลนั้น ทำให้มีความความยืดหยุ่นของงานสูง ทำให้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ภายในหนึ่งวันเนื่องจากมีช่องชาแนลหลายๆช่อง ข้อดีของความยืดหยุ่นคือสามารถทำการวัดให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ถึงแม้จะทำการวัดเยอะๆก็ตาม ระบบปฏิบัติการเชื่อมผ่านทางสายแลนด์ต่อกับหน้าจอซอฟแวร์หลักที่เป็นตัวควบคุม นอกจากนี้มาตรฐานพื้นฐาน Nor850 มีให้แบบแพกเกจที่ให้เลือกใช้ตามการใช้งาน เช่น ชุดของ Building Acoustics ทำงานผ่านคอมพิวเตอื ระบบวินโดวส์7 นอกจกนี้ยังมีชุดการทำงานของ Sound Power, Vibration, Sound Intensity, Advanced Building Acoustics, Environmental Noise เป็นต้น

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อของหน่วยการวัดแต่ละการทดลองนั้นจะผ่านทางช่องชาแนลต่างๆ โดยอาศัยสายแลนด์หรือยูเอสบี ผู้ใช้สามารถเลือกตามความเหมาะสมของงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมผ่านทาง WLAN หรือบูลทูธ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อเครื่องวัดกับคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับบางคน แต่โปรแกรมของ Nor850 จะไม่มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้น เนื่องจากมีการเชื่อมต่อที่ง่ายดายของแต่ละช่องชาแนลกับคอนพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมของ Nor850 เพียงแค่ สองสามวินาที คุณก็สามารถเปิดหน้าจอมาให้งานได้เลย

ฐานข้อมูลเซ็นเซอร์

สิ่งสำคัญของโปรแกรม Nor850 คือฐานเซ็นเฐอร์ของข้อมูลที่เก็บข้อมูลทุกอย่าง เช่นทรานดิวซ์เซอร์ ชาแนล ค่าการสอบเทียบ ต่างๆเป็นต้น ในการใช้งานครั้งแรกผู้ใช้จะต้องคีย์ข้อมูลลงไป แต่สำหรับการเปิดใช้งานในครั้งต่อๆมา เครื่องจะแสดงข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในครั้งแรกโดยอัติโนมัต ทุกครั้งที่การสอบเทียบประจำวัน จะบันทึกวันที่และค่าของการสอบเทียบนี้จะถูกเก็บไว้และนำเสนอร่วมกับค่าการสอบเทียบก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกับการประกอบกันของทรานดิวซ์เซอร์และชาแนล ผู้ใช้งานสามารถป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งหมายความว่าแต่ละช่องวัดในระบบหลายช่องอาจจะปรากฏมีชื่อที่เลือกไว้ล่วงหน้าแทนที่จะแสดงแต่รหัสซีเรียล และสีของแต่ละหน้าต่างที่แสดงผลการวัดก็มีสีที่แตกต่างกัน

การตั้งค่าการวัด

การตั้งค่าการวัดจากเมนูบนหน้าจอและถ้าอยากขยายหน้าจอให้กว้างขึ้น โดยการคลิ๊กที่แท็บ โดยในเมนบาร์นี้มีพารามิเตอร์ใช้งานต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการตรวจวัด เรสโซลูชั่นการตรวจวัด ฟิลเตอร์แบนวิดท์ ความถี่ต่ำและสูงค่าน้ำหนักความถ่วงจำเพาะต่างๆ เป็นต้น

การสอบเทียบทรานดิวซ์เซอร์

ก่อนที่จะทำการตรวจวัด ไมโครโฟนและทรานดิวซ์เซอร์ต้องนำมาสอบเทียบก่อนทุกครั้ง โดยการเปิดเมนูจากแถบ Input ขึ้นมา เลือกการสอบเทียบสำหรับทรานดิวซ์เซอร์ เลือกระดับที่ถูกต้องของค่าสอบเทียบแล้วให้ Nor850 ทำการรันเช็คระบบ เนื้อหาในคลังข้อมูลเซ็นเซอร์ ผลมาจากการสอบเทียบถูกเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดและจะแสดงเป็นกราฟเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบกับผลการสอบเทียบก่อนหน้านี้ นอกจากนี้เมนูแถบอินพุตจะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น ไฮพาสฟิลเตอร์ โลพาสฟิลเตอร์ ความถูกต้องของที่กันลม ความคงเส้นคงวาของไมโครโฟน

ความเหมือน

ถึงแม้ว่ามัลติชาแนลแต่ละอันจะมีความแตกต่างกันไป ไม่ได้ขึ้นกันอันใดอันหนึ่ง แต่มัลติชาแนลพวกนี้มีความเหมือนกัน โดยซอฟแวร์จะควบคุมการตรวจสอบวันที่ของแต่ละการตรวจวัด และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจสอบอันใกล์เกิดขึ้น

การใช้งานง่าย

ซอฟต์แวร์ของ Nor850 สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows7 เมื่อเปิดโปรแกรมการใช้งานขึ้นมา รายการของชาแนลการตรวจวัดจะถูกแสดงขึ้นทางด้านว้ายมือของจอ และหากมีการบันทึกข้อมูลช่องชาแนลไว่ก่อนหน้า หน้าต่างที่แสดงจะทีแถบสีที่ต่างกัน ผู้ใช้งานสามารถคลิ๊กแล้วลากชาแนลแต่ละชาแนลไปในหน้าต่างอื่นได้ เช่น ระดับเทียบกับความถี่ หรือ ระดับกับเวลา เป็นต้น ในแต่ละหน้าต่างอาจะมีแค่ชาแนลเดียวหรือหลายชาแนล ดังนั้นจึงง่ายต่อผู้ใช้ ที่จะสามารถเปิดหน้าจอขึ้นได้ตามงานนั้นๆ

การตรวจวัด

คลิ๊กที่ปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการตรวจวัด ข้อมูลการตรวจวัดจะแสดงไว้ในหน้าต่างที่เลือกไว้ล่วงหน้า สำหรับหน้าต่างที่มีคุณสมบัติตัวเลือกอื่นๆ ผู้ใช้สามารถเปิดเลือกใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและสามารถกดพักหน้าจออกได้ เพื่อจะแสดงส่วนของกราฟฟิก ถ้าหากช่องชาแนลเกิดล้มเหลวระหว่างการตรวจวัด ระบบจะทำการเซฟข้อมูลชั่วคราวให้ได้อัตโนมัติ เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ข้อมูลจะถูกโอนถ่ายข้อมูลได้อัตโนมัติแล้วกดบันทึกผลการตรวจวัด

การประยุกต์ใช้ของโมดุล

ระบบของ Nor850 มีโปรแกรมการใช้งานได้หลากหลายที่พัฒนาสำหรับการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรแกรมแรกที่ถูกออกแบบมาสำหรับการสร้างการทดสอบอะคูสติกในอากาศและฉนวนกันเสียงผลกระทบ Download product specifications for Multichannel System Nor850

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-1214399
อีเมลล์ : contact@geonoise.asia
เว็บไซต์ : https://www.geonoise.co.th

Airborne​ Sound testing by Norsonic

Scroll to top