วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้าง m+p Structure Dynamics Analysis

อุปกรณ์วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้างของ m+p

คุณทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้างของ m+p นั้น ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับสำรวจ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและโครงสร้าง ได้อย่างครบครัน ซอฟต์แวร์โมดูลที่แตกต่างกันนั้นครอบคลุมการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแรงกระแทก การวัดแรงสั่นสะเทือน (SIMO และ MIMO) การวิเคราะห์ผลการทดลองและรูปแบบการปฏิบัติการ การทดสอบการสั่นสะเทือนภาคพื้นดิน และการตรวจสอบความถูกต้องในโหมดต่าง ๆ ของภาพเคลื่อนไหวที่แสดงแรงสั่นสะเทือนและรูปแบบแรงสั่นสะเทือน

แพ็คเกจพื้นฐานประกอบไปด้วย ชุดทดสอบแรงกระแทกด้วยค้อนและชุดวิเคราะห์การสร้างเรขาคณิตเชิงคอมโพเน็นต์และโครงสร้างขณะทำงาน

ในส่วนของซอฟต์แวร์เสริมสำหรับรองรับการใช้งานการวิเคราะห์เพิ่มเติม เราก็มีให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 • วิเคราะห์ Single Degree of Freedom (SDOF)
 • วิเคราะห์ Multiple Degree of Freedom (MDOF)
 • โปรแกรมช่วยคำนวณ Circle fit เพื่อช่วยทบทวนและตรวจสอบข้อมูล FRF และโหมดรูปร่าง
 • วิเคราะห์ Operational Modal Analysis (OMA)
 • ตรวจสอบรูปแบบโมดาล (MAC, MPD, MPC, MOV, MIF)
 • อัลกอริธึม Polyreference Time Domain (PTD/PolyTime)
 • อัลกอริธึม Polyreference Time Domain Plus (PTD+/Polytime+)
 • อัลกอริธึม Polyreference Least-Squares Complex Frequency Domain (p-LSCF/Polyfreq)
 • วิเคราะห์การเชื่อมต่อแบบ Multiple Input/Multiple Output (MIMO) รวมถึงการเชื่อมต่อจากหลากหลายที่มา
 • วิเคราะห์ Swept sine และ stepped sine
 • ทดสอบความสั่นสะเทือนภาคพื้น (Ground Vibration Testing / GVT) และปรับแต่งนอร์มอลโหมด (Normal Mode Tuning / NMT)
 • วิเคราะห์อินเตอร์เฟสของ FEMtools เพื่องานปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Structural Dynamics Modification / SDM)

 อุปกรณ์วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้างของ m+p

โปรแกรมวิซาร์ดจะเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ใช้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการวัดและวิเคราะห์หลังการทดสอบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้งานทุกระดับที่มีประสบการณ์มากน้อยแตกต่างกัน จะได้รับผลทดสอบอย่างที่ต้องการ

สำหรับการใช้งานภายในไซต์งาน เซิฟเวอร์เน็ตเวิร์กยังรองรับการใช้งานพร้อมกันจากทุกที่ในเครือข่ายของคุณ

M+P logo
Scroll to top