สอบเทียบห้องทดสอบเสียง ห้องไร้เสียงสะท้อน Anechoic chamber ตามมาตรฐาน ISO3745

สอบเทียบห้องทดสอบเสียง ห้องไร้เสียงสะท้อน Anechoic chamber ตามมาตรฐาน ISO3745

ห้องปฏิบัติการทดสอบเสียง

ทางบริษัท Geonoise (THAILAND) มีบริการสอบเทียบแบบ Onsite สำหรับห้องไร้เสียงสะท้อน Full Anechoic Chamber หรือ ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน Hemi-Anechoic Chamber ตามมาตรฐาน ISO3745 เรามีทีมวิศวกรที่สามารถให้บริการได้ทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบอย่างถูกต้องและสามารถสอบย้อนกลับ Traceability โดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองในระดับนานาชาติ

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีห้องทดสอบทางเสียงสามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อขอรายละเอียดในการใช้บริการสอบเทียบห้องปฏิบัติการของท่านได้

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา 

Scroll to top