Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

สินค้า Acoustic

Sonocat การวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ

การวัดค่า Sound Absorption

วิธีการวัดแบบ In-Situ สามารถดำเนินการวัดกับพื้นผิวของวัสดุที่ ติดตั้งกับหน้างานไปแล้วได้โดยไม่ต้องนำวัสดุเข้ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ วิธีการคือนำแหล่งกำเนิดเสียง หรือลำโพงปล่อยคลื่นเสียง ในทิศทางตรงกันข้ามกับพื้นผิววัสดุทดสอบ แล้วใช้ระบบ Array microphones แบบ Spherical สแกนไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการทดสอบค่า Sound absorption อ่านเพิ่มเติม…

กล้องอะคูสติก Nor848B(Hextile)

Acoustic Camera กล้องตรวจจับเสียง กล้องตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียง

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดที่ดียิ่งขึ้นทั้งในความถี่ต่ำและโดยรวมHextiles สามชุดสามารถรวมเข้ากับระบบ Multi tile ขนาดใหญ่ประกอบด้วยไมโครโฟน 384 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 96 ซม. ขีด จำกัด ความถี่ต่ำสำหรับ Multitile คือ 220 Hz

สำหรับแอพพลิเคชั่นความถี่ต่ำที่ต่ำกว่า 1 kHz สามารถใช้ Multitile ในการกำหนดค่าความถี่ต่ำได้เช่น Multitile-LF เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของระบบอาร์เรย์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.46 เมตรทำให้เหมาะสำหรับการตรวจวัดความถี่ต่ำ Multitile-LF ใช้สำหรับการวัดความถี่ต่ำที่ต่ำกว่า 1 kHz โดยมีความถี่ต่ำสุดที่ 120 Hz อ่านเพิ่มเติม…

แผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียงประสิทธิภาพสูง BlastBlock

แผ่นกันเสียง แผ่นป้องกันเสียง ฉนวนกันเสียง
ที่สุดแห่งประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง โดยวัสดุป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง ความหนาเพียง 3 มิลลิเมตร ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับ ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม ห้องเรียนดนตรี กำแพงหรือแผ่นกันเสียง ห้องเครื่องยนต์ งานหุ้มป้องกันเสียงระบบท่อ อ่านเพิ่มเติม…

Sidlab Noise propagation in ducts

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงในท่อและจาก mufflers…

อินเดีย : IMA เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางเสียง

สมาคมการแพทย์อินเดียได้ตัดสินใจจัดโปรแกรมการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางเสียงในที่สาธารณะและนักเรียน กับฉากหลังของอินเดียเป็นสถานที่ที่ดังที่สุด…

การฝึกอบรม SoundPLAN วันที่ 25-29 เมษายน 2559 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การฝึกอบรม SoundPLAN ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 25 – 29 เมษายน 2559 โดย Hans Forschner, Bangkok, Thailand 2 การฝึกอบรม SoundPLAN จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 โดยผู้ใช้ SoundPLAN ที่มีประสบการณ์สูง…

การใช้งานของ Norsonic : การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera

การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera กับกังหันลม กังหันลมกำเนิดพลังงานไฟฟ้าถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นกว่า 10% ในหลายๆปีถัดไป, แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของฟาร์มกังหันลมมักจะถูกทำให้ล่าช้าลงเนื่องจากเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน. กังหันลมรุ่นใหม่ๆจึงถูกผลิตออกมาให้คำนึงถึงการลดเสียงรบกวนให้มากกว่ารุ่นเดิม ๆ. ผู้ออกแบบกังหันจึงออกแบบให้เสียงรบกวนลดลงจากเดิม เพราะการเสียดสีที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนนั้นทำให้สูญเสียพลังงานและเอาต์พุตลง. เพียงแค่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในการออกแบบ, การติดตั้งและการทำงานของกังหันลม เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานที่สะอาดจากกังหันลมได้อย่างเต็มที่ โดยประเมิณเสียงรบกวนกับ Nor848 Acoustic camera ที่จะทำให้ทุกปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นหมดไป   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งาน Nor848A กับกังหันลม ท่านสามารถเข้าไปที่

Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany

 Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany Nor150 ได้รับการรับรองคุณภาพการวัดเสียงโดย PTB, Germany. คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับรองได้ที่ l PTB Type Approval Nor150.

SPEKTRA : MEMS Adjustment Systems ระบบทดสอบสำหรับการผลิตจำนวนมาก

 MEMS Adjustment Systems ระบบทดสอบสำหรับการผลิตจำนวนมากโมดูลได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการจับคู่เซ็นเซอร์ความดันแบบกลไกเชิงกลในการผลิตจำนวนมากและได้รับการดัดแปลงเช่นนั้น…
Scroll to top