บริการทดสอบวัสดุด้วยห้องแล็บที่มีมาตรฐาน (ประเทศไทย)

บริการทดสอบวัสดุด้วยห้องแล็บที่มีมาตรฐาน (ประเทศไทย)

เราบริษัท จีโอนอยซ์ มีห้องปฏิบัติการทดสอบของเรายินดีให้บริการในการทดสอบสมบัติทางเสียงของวัสดุ ตามความต้องการของลูกค้า

งานบริการทดสอบของเราบางส่วน ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

  • บริการทดสอบวัดอัตราการไหลผ่านของอากาศผ่านวัสดุ (Airflow resistance) ตามมาตรฐาน ISO9053 / DIN EN29053 (DIN52213)
  • บริการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียง หรือการดูดซับเสียงของวัสดุ (Sound Absorption) โดยวิธี Impedance Tube
  • บริการทดสอบค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงของวัสดุ (Sound Transmission Loss) โดยวิธี Impedance Tube
  • บริการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียง หรือการดูดซับเสียงของวัสดุ (Sound Absorption) ในห้องก้องกังวาล (Reverberation room) ตามมาตรฐาน ISO354 / ISO11654 / ASTM E90-09
  • บริการทดสอบค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงของวัสดุ (Sound Transmission Loss) ตามมาตรฐาน ISO140 / ISO10140 /ASTM E90-09
  • บริการทดสอบค่า Impact sound ของวัสดุ ตามมาตรฐาน ISO140 / ISO10140 /ASTM E492-09
  • บริการทดสอบกำลังเสียง (Sound Power) ของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 3744 / ISO3745
  • บริการตรวจวัดและทดสอบความเข้มเสียง (Sound Intensity) ของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO9614
  • บริการทดสอบกระบวนการเกิดสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สารยึดเกาะ และสารจำพวกกาว
  • บริการทดสอบการสั่นสะเทือนทางพลศาสตร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฮดรอลิก สามารถทดสอบได้ทุกโหมด
  • บริการทดสอบโครงสร้าง วิเคราะห์การสั่นไหว และทดสอบแรงปะทะ
  • บริการวิเคราะห์งานเครื่องจักรแบบหมุน
  • บริการด้านวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยจับยึด (Test stand)
  • บริการทดสอบเฝ้าสังเกตุสภาวะระยะการก่อตัวของปูนซีเมนต์โดยวิธีคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic test)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทดสอบด้านวัสดุต่างๆ กรุณาคลิกเพื่อ ติดต่อเราได้ที่นี่ค่ะเรา!

laboratory Norsonic Thailand Iso140 equipmen

Scroll to top