Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห้องไร้เสียงสะท้อนสภาวะ Free field สำหรับงานสอบเทียบ

ห้องไร้เสียงสะท้อนสภาวะ Free field สำหรับงานสอบเทียบ

Free Field การสอบเทียบด้วยห้อง anechoic ขนาดเล็ก

  • CS18 FF: ระบบการสอบเทียบภาคสนามฟรีประกอบด้วยห้อง anechoic ใหม่
  • ห้องที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นง่ายต่อการถอดแยกและประกอบ
  • มันมีคุณสมบัติของสนามฟรีที่ยอดเยี่ยมในช่วงการทำงานที่สมบูรณ์จาก 125 Hz ถึง 20 kHz
  • ในห้องเราติดตั้งระบบไฟ LED
  • ใช้กล้องสองตัวเพื่อจัดวางตำแหน่ง DUT อย่างแม่นยำและอ่านค่ามาตรวัดระดับเสียงที่แสดงอย่างชัดเจน
  • โครงสร้างแบบแยกส่วนของห้องช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนห้องได้อย่างง่ายดายสำหรับช่วงความถี่อื่นหรือเพื่อการทดสอบ
  • ห้อง anechoic ติดตั้ง 4 ล้อเพื่อการใช้งานที่ง่าย

แผ่นข้อมูล SPEKTRA CS18FF

Scroll to top