Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อุปกรณ์ทดสอบวัสดุnor1517a

อุปกรณ์ทดสอบวัสดุNor1517A

อุปกรณ์ทดสอบวัสดุNor1517A

 

Nor1517A ระบบการวัดความต้านทานการไหลของอากาศ

ระบบของ อุปกรณ์ทดสอบวัสดุ Nor1517A วัดความต้านทานการไหลของอากาศในวัสดุที่มีรูพรุนตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213).
อุปกรณ์ทดสอบวัสดุNor1517A เครื่องวัดความต้านทานการไหลของอากาศ (เครื่องวัดค่าของอากาศเมื่อผ่านวัสดุ)
อุปกรณ์ทดสอบวัสดุNor1517A เครื่องวัดความต้านทานการไหลของอากาศ วัสดุที่มีรูพรุน ตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213).

การใช้งาน

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
การทดสอบในการวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติ

มีการวัดที่รวดเร็วและการอ่านข้อมูลผลการวัดที่ถูกต้อง
ตอบรับการทดสอบวัสดุรูปแบบและขนาดต่างๆ
ติดตั้งและใช้งานง่ายอีกด้วย
ช่วงกำลังการวัดกว้าง
วัดที่ค่า 2 Hz
มาตรฐาน: ISO 9053/DIN EN 29053 (replaces DIN 52213).
ช่วงการวัด: 10 Pa s/m to 30 000 Pa s/m, up to 200 000 Pa s/m when correcting for non-linearities..
ความต้านทานการไหลของอากาศ: 0,5 cm/s and 0.05 cm/s.
ลูกสูบสามารถตั้งค่าสำหรับความยาวได้ 2 ระดับ 28 มม และ 2.8 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดขว้างสุดของชิ้นทดสอบ: 100 มิลลิเมตร
พร้อมอุปกรณ์เสริม
แผ่นสอบเทียบ( Calibration disc )
Sample holder 1517A/03
เครื่องวัดเสียง Nor140 with microphone,sealing device and 1/3 octave filters
อุปกรณ์
Norsonic อาจส่งมอบการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบวัสดุ
กล่องวัดขนาด 64x44x77 ซม.
น้ำหนัก = 32 กก.

Scroll to top