Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อุปกรณ์ CPT

อุปกรณ์ CPT

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลากหลายจาก Geomil ประเทศเนเธอร์แลนด์

อุปกรณ์ CPT บนบก

นอกชายฝั่ง / บนบก COT ลงหลุมและระบบการสุ่มตัวอย่างดิน

offshore-onshore-down-the-hole-cpt

CPTU Cones

cptu-cones

ระบบ CPT แบบคอนเทนเนอร์

containerized-cpt-system

สำหรับระบบ CPT ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบโปรดดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต คลิ๊กที่นี่!!!

Scroll to top