Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา Geonoise

Geonoise เราคือกลุ่มวิศวกรอะคูสติกที่มีประสบการณ์ และเป็นอิสระ ที่ช่วยให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข ปรับปรุง การคำนวณ ตามมาตรฐานสากล ตามหลักวิชาการ

Geonoise ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับเสียงที่อยู่รอบตัวเรา นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นมุ่งเน้นไปในงานสาขาสวนศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้ดำรงชีวิตภายใต้พื้นฐานของความสงบสุขของเสียงที่พึงประสงค์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราได้สัมผัสกับผู้คนและปัญหาเสียงที่ไม่พึงประสงค์มากมาย และเรารู้สึกยินดีที่ได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางเสียงในอุดมคติจากประสบกาณ์ของเราและเครื่องมือที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุดในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีความพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับท่าน และพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์

Mr. Michel Rosmolen ผู้ก่อตั้ง President / CEO Geonoise Asia
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice President SAS Society of Acoustics (Singapore)
Director IIAV International Institute of Acoustic & Vibration

ภารกิจของเรา

การให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการต่างๆ การพัฒนาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับปัญหาด้านเสียง พัฒนาความรู้และทักษะในด้านอะคูสติกอย่างต่อเนื่อง รักษาความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณในระดับสูงในการทำงานของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

จีโอนอยซ์มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านอะคูสติก สร้างพื้นที่ ที่มีคุณภาพเสียงและอะคูสติกที่ดี เพื่อพัฒนาความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมทางอะคูสติกที่ดีและเหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ
เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลักดันขีดจำกัดในการออกแบบอะคูสติกและวิศวกรรมทางเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้น

การรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล ISO9001:2015 ในขอบข่ายการให้บริการที่ปรึกษาด้านเสียงและสั่นสะเทือน และใบอนุญาตสำหรับผู้วิเคราะห์เสียงในสภาวะการทำงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การเป็นสมาชิกองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องเสียงและสั่นสะเทือนในระดับนานาชาติ

 NAG Dutch Acoustical Society

AAVI Association of Acoustic & Vibration Indonesia

SAS Society of Acoustics (Singapore)

ASA American Society of Acoustic

ASI Acoustical Society of India

IIAV International Institute of Acoustic & Vibration

AAS Australian Acoustical Society

INCE Institute of Noise Control Engineering

SVAM Society of Acoustic & Vibration Malaysia

IYS2020 International Year of Sound

โดยงานบริการของเราได้ครอบคลุมในเรื่อง Instrumentation และ Software ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของเสียงและสั่นสะเทือน และเรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาที่จะช่วยท่านในการลดระดับเสียงรวมถึงจัดหา Solution ในการวัดการทดสอบอย่างได้มาตรฐานและเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

  • Industrial Noise and Vibration เสียงและสั่นสะเทือนในงานอุตสาหกรรม
  • Environmental noise assessment การประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม
  • Powerplant, Oil and Gas เสียงและสั่นสะเทือนในงานปิโตรเคมี หรือโรงไฟฟ้า
  • Architectural Building Acoustics เสียงและสั่นสะเทือนในการสถาปัตยกรรมและที่อยู่อาศัย
  • Transportation เสียงและสั่นสะเทือนจากการคมนาคมขนส่ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ระบบราง
  • Automotive เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับยานยนต์
  • Aerospace เสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
  • Occupational noise and vibration เสียงและการสั่นสะเทือนในการประกอบอาชีพ
  • Onsite calibration (Sound and Vibration) งานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเสียงและสั่นสะเทือ
Scroll to top