Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

Vibration Monitoring System

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

การตรวจสอบการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง

Main characteristics

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน Profound VIBRA-series ด้วยเครื่อง Profound VIBRA นี้ คุณสามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะสามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดได้ถึงหนึ่งเดือน Profound ได้ทำการพัฒนาเครื่องVIBRA โดยมีทั้งหมด 3 รุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งทุกรุ่นได้มาตรฐานระดับชาติและนานาประเทศ เช่น SBR2002, DIN 4150 และ DIN 45669 ลักษณะของเครื่อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+ ที่ระบุไว้ต่อไปในการสั่นคุณสมบัติภาพรวม คลิ๊กข้อมูลที่เกี่ยวข้อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+      ระบบจะสามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานได้ สามารถวัดได้ทั้งความเร็ว ความถี่ ความเร่งของแนวแกน x, y, z 
 • VIBRA-series ได้รับมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น Vibration in buildings, Effects on structures and Effects on persons in buildings, เช่น the DIN 4150 – part 2 and 3, DIN 45669 and the SBR 2002
 • ตรวจวัด real-time และตรวจสอบระดับการสั่นสะเทือน
 • สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ระหว่างตรวจวัด
 • สามารถตรวจวัดงานที่ต้องใช้เวลานาน ๆ ได้ เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบปฏิบัติการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้แบตเตอรี่น้อย
 • ขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก และระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ใช้งานง่ายมาก
 • การแสดงผลกราฟฟิกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย
 • สามารถต่อเข้ากับสัญญาณเตือนได้
 • เปรียบเทียบผลการวัดได้ของเครื่อง VIBRA ได้ และเชื่อมต่อโดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างเครื่อง VIBRA

Specific advantages of the VIBRA+
ข้อดีของ VIBRA+  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
 • DIN 4150 – part 2 and 3/SBR – part A, B
 • สามารถวัดต่อเนื่องได้
 • วิเคราะห์ความถี่ด้วยวีธี FFT
 • ประมวลผลผ่านซอฟแวร์
 • KBFT and KBFmax/veff,max
 • ตั้งนาฬิกาเตือนได้
 • ตั้งส่งผ่านข้อมูลเข้าอีเมล์ผ่านทางอินเตอร์เนตได้
 • แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • ตรวจสอบและการสอบเทียบได้อัตโนมัติ
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อลงบันทึกข้อมูลได้

การทำงาน ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series หรือ Vibration Monitoring System เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

การตั้งค่าระบบเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แค่ติดตั้งเซ็นเซอร์ทีทำงานได้ทั้ง 3 แกนลงบนโครงสร้าง เพื่อทำการตรวจวัด ในระหว่างการวัด เครื่องจะแสดงค่าการสั่นสะเทือนค่าปัจจุบันของ 3 แกน รวมทั้งความถี่สูงสุด วัน เวลา ระยะเวลการทำงานของแบตเตอรี่, หน่วยความจำที่มีอยู่

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series สามารถตั้งวัดได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ การวิเคราะห์ผลความสั่นสะเทือนสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง USB ไปยังคอมพิวเตอร์ Vibration Monitoring Thailand เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series accelerometer

VISONG TEST 100-Series: ความต้านทานแรงดันขาออกต่ำด้วย Integral Electronics Piezoelectric Accelerometer ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นความต้านทานแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าต่ำ

จุดเด่นหลักๆ ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

– ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา – มีความละเอียดสูง, บรอดแบนด์เสียงรบกวนไฟฟ้าต่ำที่10μV
– ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำงานคือ -40 ° C ถึง – 125 ° C (สำหรับผลิตภัณฑ์ J series -40 ° C ถึง – 250 ° C)

การออกแบบสำหรับแรงเฉือน เพื่อ ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

บรรจุภัณฑ์และจุดจ่ายไฟฟ้า ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series  – 100 accelerometers ใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าที่คงที่กับแรงดัน ขนาด 18-30V และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
– อุปกรณ์มาตรฐานของ accelerometer จะมีสายเคเบิลเสียงต่ำ ( ยาว 1m) และใบรับรองการสอบเทียบ

Accelerometers ตรวจวัดความสั่นสะเทือน แนะนำเครื่อง ตรวจวัดความสั่นสะเทือน อีกมากมาย

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

ด้วยเครื่อง Profound VIBRA นี้ คุณสามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ลักษณะของเครื่อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+ ที่ระบุไว้ต่อไปในการสั่นคุณสมบัติภาพรวม

Profound _VIB.04120_VIBRA__leaflet_uk

– เคส Nor1506 ได้รับการออกให้ทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องเครื่องวัดเสียงจากสภาพอากาศหนัก เช่นฝนและหิมะ ซึ่งเคส Nor1506 สามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัด Nor110, Nor116, Nor118, Nor121, Nor131 และ Nor140 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Scroll to top