Vibration Monitoring System เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน Profound VIBRA-series

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

เป็นการตรวจสอบการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง


การ ตรวจวัดความสั่นสะเทือน Profound VIBRA-series ด้วยเครื่อง Profound VIBRA นี้ คุณสามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะสามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดได้ถึงหนึ่งเดือน

Profound ได้ทำการพัฒนาเครื่องVIBRA โดยมีทั้งหมด 3 รุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล

ซึ่งทุกรุ่นได้มาตรฐานระดับชาติและนานาประเทศ เช่น SBR2002, DIN 4150 และ DIN 45669 ลักษณะของเครื่อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+ ที่ระบุไว้ต่อไปในการสั่นคุณสมบัติภาพรวม

คลิ๊กข้อมูลที่เกี่ยวข้อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+

Main characteristics

 • ระบบจะสามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานได้ สามารถวัดได้ทั้งความเร็ว ความถี่ ความเร่งของแนวแกน x, y, z
 • VIBRA-series ได้รับมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น Vibration in buildings, Effects on structures and Effects on persons in buildings, เช่น the DIN 4150 – part 2 and 3, DIN 45669 and the SBR 2002
 • ตรวจวัด real-time และตรวจสอบระดับการสั่นสะเทือน
 • สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ระหว่างตรวจวัด
 • สามารถตรวจวัดงานที่ต้องใช้เวลานาน ๆ ได้ เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบปฏิบัติการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้แบตเตอรี่น้อย
 • ขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก และระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ใช้งานง่ายมาก
 • การแสดงผลกราฟฟิกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย
 • สามารถต่อเข้ากับสัญญาณเตือนได้
 • เปรียบเทียบผลการวัดได้ของเครื่อง VIBRA ได้ และเชื่อมต่อโดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างเครื่อง VIBRA

Specific advantages of the VIBRA+
ข้อดีของ VIBRA+

 • DIN 4150 – part 2 and 3/SBR – part A, B
 • สามารถวัดต่อเนื่องได้
 • วิเคราะห์ความถี่ด้วยวีธี FFT
 • ประมวลผลผ่านซอฟแวร์
 • KBFT and KBFmax/veff,max
 • ตั้งนาฬิกาเตือนได้
 • ตั้งส่งผ่านข้อมูลเข้าอีเมล์ผ่านทางอินเตอร์เนตได้
 • แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • ตรวจสอบและการสอบเทียบได้อัตโนมัติ
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อลงบันทึกข้อมูลได้

การทำงาน ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series หรือ Vibration Monitoring System เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

การตั้งค่าระบบเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แค่ติดตั้งเซ็นเซอร์ทีทำงานได้ทั้ง 3 แกนลงบนโครงสร้าง เพื่อทำการตรวจวัด ในระหว่างการวัด เครื่องจะแสดงค่าการสั่นสะเทือนค่าปัจจุบันของ 3 แกน รวมทั้งความถี่สูงสุด วัน เวลา ระยะเวลการทำงานของแบตเตอรี่, หน่วยความจำที่มีอยู่

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series สามารถตั้งวัดได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ การวิเคราะห์ผลความสั่นสะเทือนสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง USB ไปยังคอมพิวเตอร์
Vibration Monitoring Thailand เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series accelerometer

VISONG TEST 100-Series: ความต้านทานแรงดันขาออกต่ำด้วย Integral Electronics Piezoelectric Accelerometer ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นความต้านทานแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าต่ำ

จุดเด่นหลักๆ ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

– ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
– มีความละเอียดสูง, บรอดแบนด์เสียงรบกวนไฟฟ้าต่ำที่10μV
– ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำงานคือ -40 ° C ถึง – 125 ° C (สำหรับผลิตภัณฑ์ J series -40 ° C ถึง – 250 ° C)

การออกแบบสำหรับแรงเฉือน เพื่อ ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

บรรจุภัณฑ์และจุดจ่ายไฟฟ้า ของ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series
– 100 accelerometers ใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้าที่คงที่กับแรงดัน ขนาด 18-30V และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
– อุปกรณ์มาตรฐานของ accelerometer จะมีสายเคเบิลเสียงต่ำ ( ยาว 1m) และใบรับรองการสอบเทียบ

Accelerometers ตรวจวัดความสั่นสะเทือน แนะนำเครื่อง ตรวจวัดความสั่นสะเทือน อีกมากมาย

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

ด้วยเครื่อง Profound VIBRA นี้ คุณสามารถตรวจสอบการสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสั่นสะเทือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ลักษณะของเครื่อง VIBRA, VIBRA-sbr และ VIBRA+ ที่ระบุไว้ต่อไปในการสั่นคุณสมบัติภาพรวม

Profound _VIB.04120_VIBRA__leaflet_uk

– เคส Nor1506 ได้รับการออกให้ทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องเครื่องวัดเสียงจากสภาพอากาศหนัก เช่นฝนและหิมะ ซึ่งเคส Nor1506 สามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัด Nor110, Nor116, Nor118, Nor121, Nor131 และ Nor140 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

– Vibrosound Analyser Model CM3 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความสั่นสะเทือนและเสียงดังที่ใหม่ที่สุด โดยมีความพิเศษคือ การรวมกันการตรวจสอบความสั่นสะเทือนกับเครื่องตรวจวัดเสียง แบบ class 1และวัดระดับเสียงเฉลี่ยได้ เครื่อง CM3 มีความแม่นยำสูง น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และ สามารถวัดได้อย่างต่อเนื่อง (Vibration & Noise type 1 Leq.’s )

เสียงและการ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนVIBRA-series

การตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือน

หลายโครงการของอาคารก่อสร้างใหม่ โยส่วนมากมีเสียงดังและมักจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย

คุณจะได้รับคำแนะนำในการดำเนินการสำรวจเสียงก่อนที่จะทำงานที่มีเวลาก่อสร้างระยะยาวและหรือโครงการที่อาจมีเสียงดังมากเกิดขึ้น

การสำรวจเสียงนี้จะถูกใช้ในการตั้งระดับเสียงที่อยู่ในช่วงที่ได้รับการยอมรับและรวมอยู่ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้รับเหมาและ(ท้องถิ่น)รัฐบาล

Groundwater Monitoring System BAT system

การตรวจสอบหาแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล

BAT System เป็นเทคโนโลยีโดดเด่น

และระบบ BAT ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบตรวจสอบระบบน้ำบาดาล รุ่น BAT เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเหาะสมและสามารถใช้ตรวจวัดและทดสอบน้ำบาดาลได้ เป็นเวลามากกว่า 25 ปีที่ระบบ BAT ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กับโครงการตรวจสอบน้ำบาดาลต่างๆ ทั่วโลก และยังเนระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วย

ระบบ IS (Intelligent Sensor) –ตรวจสอบทางธรณีด้วยเทคโนโลยี IS system

Profound Intelligent Sensor-system นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำในทางด้านธรณีวิทยา และสามารถวัดแบบ Real-time จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงานโปรเจคของคุณได้ เป็นเวลานานกว่า 15 ปีที่ระบบเซนเซอร์ IS ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางไว้ใจ โดยเฉพาะระบบ IS-Liquid Levelling System ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากของการตรวจสอบโครงการทั่วโลก

การตรวจสอบงานสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่ Sergio Zambelli ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อเริ่มต้นการศึกษาหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศ และวันนี้เครื่องมือจำนวนมากมายสามารถทำงานโดยอัตโนมัติและมีความซับซ้อนของเครื่องมือมากขึ้น จนได้รับการยอมรับและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ การตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและ

เครื่อง Blast Monitoring Seismograph สำหรับการวัดและตรวจจับความสั่นสะเทือนรุ่น VMS-2000 มีฟังก์ชั่นครบการใช้งาน

เครื่องมือชุดนี้ประกอบไปด้วย

ชุดเครื่อง Blast Monitoring Seismograph ประกอบด้วย
External Geophone
ที่ชาร์ตแบตเตอรี่
ไมโครโฟนและขาตั้ง
ซอฟแวร์วิเคราะห์ Seismograph (Seisware)
กระเป๋าใส่สำหรับเครื่อง

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรม
ราคาเหมาะสม
เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือสูง

หากคุณสนใจ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน โปรดติดต่อเรา

Geonoise(Thailand)co.,Ltd 555/147,555/148 หมู่บ้านบี อเวนิว ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 โทร. 02-003-5904,081-964-1982 แฟกซ์ 02-003-5903

Contact@geonoise.com