เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์Nor1517A
เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์Nor1517A เครื่องวัดความต้านทานการไหลของอากาศ(เครื่องวัดค่าของอากาศเมื่อผ่านวัสดุ) เครื่องวัดความต้านทานการไหลของอากาศ วัสดุที่มีรูพรุน ตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213).

การใช้งาน ของ เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์Nor1517A

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การทดสอบในการวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติ

การวัดที่รวดเร็วและการอ่านข้อมูลผลการวัดที่ถูกต้อง ตอบรับการทดสอบวัสดุรูปแบบและขนาดต่างๆ ติดตั้งและใช้งานง่าย ช่วงกำลังการวัดกว้าง วัดที่ค่า 2 Hz มาตรฐาน: ISO 9053/DIN EN 29053 (replaces DIN 52213). ช่วงการวัด: 10 Pa s/m to 30 000 Pa s/m, up to 200 000 Pa s/m when correcting for non-linearities. ความต้านทานการไหลของอากาศ: 0,5 cm/s and 0.05 cm/s. ลูกสูบสามารถตั้งค่าสำหรับความยาวได้ 2 ระดับ 28 มม และ 2.8 มม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดขว้างสุดของชิ้นทดสอบ: 100 มิลลิเมตร

อุปกรณ์เสริม ของ เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์Nor1517A

แผ่นสอบเทียบ(Calibration disc) Sample holder 1517A/03 เครื่องวัดเสียง Nor140 with microphone,sealing device and 1/3 octave filters

อุปกรณ์

Norsonic อาจส่งมอบการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบวัสดุ กล่องวัดขนาด 64x44x77 ซม. น้ำหนัก = 32 กก.