Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนสำหรับการระเบิดเหมืองหิน

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนสำหรับการระเบิดเหมืองหิน

Blast and Vibration monitoring

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน VIBROCK V9000 Blast and vibration monitoring ออกแบบมาสำหรับการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมืองหิน หรือการวัดค่ากิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน และยังสามารถวัดค่าระดับเสียง Air overpressure โดยการเพิ่ม Microphone

VIBROCK-V9000 เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน
VIBROCK-V9000 เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

V9000 เป็นระบบการเก็บข้อมูลแบบ data logger Seismograph ที่สามารถบันทึกค่าอนุภาคแรงสั่นสะเทือน PPV และ VDV แบบ 2 channel และยังเพิ่ม Microphone สำหรับตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิด
ตัวเครื่องมีหน้าจอขนาด 5 นิ้ว สามารถทำงานโดยใช้ Battery type D หรือใช้กระแสไฟฟ้า DC 12V หากต้องการตรวจวัดเป็นเวลานาน
มีการแจ้งเตือนเมื่อระดับแรงสั่นสะเทือนเกินกว่าที่กำหนดผ่านทาง SMS โดยสามารติดตั้งชุด Modem ในส่วนของ Option เสริม
คุณสมบัติเด่น
เป็นหัววัดชนิด 3 แนวแกน สำหรับการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดเหมืองหิน และการประเมินแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคาร ตามมาตรฐาน BS 5228 Part 2: 2009 และ BS 7385 Part 2; 1993, รวมถึงสามารถตรวจวัดได้ตามมาตรฐาน DIN4150 มีการจัดเก็บข้อมูลที่ยาวนาน และ Battery อยู่ได้นานถึง 40 วัน
– ระบบการแจ้งเตือน 2 ระดับ
– Microphone สำหรับวัดระดับเสียงของการระเบิด Ari pressure ช่วง 100 – 150 dB
– มีระบบ GPS แสดงตำแหน่ง
– สามารถ Download ข้อมูลจากระยะไกล
– มี Application รองรับระบบปฏิบัติการ Android
ในการใช้งานโดยทั่วไปยังสามารถ Download ข้อมูลผ่านทาง USB port และดูข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือ Export ไฟล์ในรูปแบบของ Excel หรือ PDF ในการจัดทำรายงานผลการวัดแรงสั่นสะเทือน
นอกจากจะวัดทั้งแรงสั่นสะเทือนและเสียงพร้อมกัน ยังสามารถวัดแรงความสั่นสะเทือนแบบสะสม (VDV) ตามมาตรฐาน BS 6472 part 1:2008

Scroll to top