Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องวัดความสั่นไหวในอาคาร Nor1292 Tri-axial

เครื่องวัดความสั่นไหวในอาคารNor1292 Tri-axial


เครื่องวัดความสั่นไหวในอาคารNor1292 Tri-axial

The tri-axial geophone เครื่องวัดความสั่นไหวในอาคารNor1292 Tri-axial เป็นตัวแปลงสัญญาณที่มีความว่องไวมาก สำหรับความเร็วของความสั่นสะเทือน ที่อยู่บน geophone ของนักวิทยาแผ่นดินไหวและนักธรณีฟิสิกส์มานานหลายทศวรรษ หนึ่งในการใช้งานหลัก คือวัดการสั่นสะเทือนในอาคาร การตอบสนองของความถี่จะราบเรียบ จากความถี่เรโซแนนซ์ 4,5 Hz และ และขึ้นไปอย่างน้อย 500 Hz เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ Nor133, Nor136 ช่วงความถี่อาจจะขยายลดลงไปถึง 1 Hz, นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีที่วัด 1/3-octave bands ตัวแปลงสัญญาณไม่ต้องใช้ไฟในการทำงาน Geophone เครื่องวัดความสั่นไหวในอาคารNor1292 Tri-axial เริ่มการใช้งานโดยเสียบปลั๊กต่อกับเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Nor136 โดยเชื่อมกับ channel 1, 2, 3 และเครื่อง Geophone อีกเครื่องหนึ่ง เชื่อมต่อกับ channel 4, 5, 6 ของ Nor136 หรือ การใช้ adapter ต่อกับเครื่องวัดเสียง Nor133 หรือจะต่อกับ Nor140 ก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังอาจนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องวัดระดับเสียงที่เหมาะสมเช่น Nor140 ไปทิศทางเดียวเท่านั้นจากนั้นจะสามารถวัดได้ตลอดเวลาโดยเครื่องมือหนึ่งช่องทาง

การตอบสนองความถี่อาจจะได้รับการแก้ไขเพื่อใช้กับ ความถี่เรโซแนนซ์ 4,5 Hz ช่วงการวัด Tช่วงการวัดจะถูกจำกัดโดยค่าสูงสุดของความจุ transducer และค่าสูงสุดของ accelerationตามที่ transducer เคลื่อนที่ไป พีคค่าความจุประมาณ 1.8 mm ให้ค่า RMS 0.6 mm ถ้าacceleration สูงเกินไป geophone จะไม่ทำตามการสั่นสะเทือนของพื้นผิวที่ทำการวัด ค่าที่จำกัดในแผนภาพข้างล่างนี้ถูกตั้งไว้ที่ 2 m/s2.

วงที่ต่ำกว่าโดยมีการตั้งค่าเสียงชั้นในตัวแปลงสัญญาณและเครื่องมือวัด ถ้าเครื่องมือมีพื้นเสียงไฟฟ้าของ 0,3 μV – ทำได้สำหรับคลื่นความถี่ที่ จำกัด – นี้สอดคล้องกับระดับการสั่นสะเทือนของ 10-8 m / s หรือ 0,00001 มิลลิเมตร / s พร้อมด้วยความไวน้อย 26 Vs / mตัวแปลงสัญญาณเสียงในตัวเองเป็นแม้แต่น้อย – กำหนดโดยส่วนใหญ่แหล่งต้านทาน 380 โอห์มซึ่งสอดคล้องกับประมาณ 0.04 μVในแบนด์วิดธ์ของ 250 เฮิร์ตซ์

 

Scroll to top