เครื่องวัดฝุ่น

เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา สามารถพกติดตัวไปได้ การใช้งานตรวจวัดเฉพาะจุดแบบพกพา หรือติดตั้งกับ เครื่องมือมาตรวิทยา เป็นการออกแบบที่ดีและเป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ครบวงจร

เครื่องวัดฝุ่น
เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา หรือ เครื่อง dustmate ออกแบบมาให้สามารถตรวจจับฝุ่นและควันในละอองอากาศในสถานที่ทำงานได้และยังสามารถตรวจได้แม้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นต่ำมากๆ เหมาะสําหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทํางานที่ต้องการทราบค่าความเข้มข้นของฝุ่นระหว่างการทำงาน ซึ่งสามารถตรวจวัดฝุ่นตั้งแต่ค่า TSP จนถึงฝุนที่มีขนาดเล็กกว่า PM10 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ หายใจ Internal Filter นั้น อ้างอิงจากการสอบเทียบของวิธี gravimetric ตัวเครื่องมือนี้ยังสามารถบอกถึง ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น สัมพัทธ์ปริมาณนํ้าฝน และละอองแก๊สที่ไหลผ่านเข้ามาและมีการบันทึกระดับ เสียงได้ในเวลาเดียวกัน เครื่อง dustmate หรือ เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา มีประสิทธิภาพสูงในการตรวบสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้มลพิษจากข้างถนนได้ เมื่อยานพาหนะมีการขับผ่านไป เครื่องมือสามารถวัดความเข้มข้นของขนาดอนุภาคได้อย่างต่อเนื่องของทรวงอก ทางเดินหายใจ วัดขนาดอนุภาคได้แค่เพียง 0.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไมครอน)เครื่อง เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา สามารถวัดความเข้มข้นของขนาดอนุภาคได้ตั้งแต่ TSP (Total suspended particles อนุภาคน้อยกว่า 100 ไมครอน ), PM10 (Inhalable particles อนุภาคน้อยกว่า 10 ไมครอน), PM2.5 (fine particles อนุภาคน้อยกว่า 2.5 ไมครอน) และ PM1 (fine particles อนุภาคน้อยกว่า 1 ไมครอน) เครื่องตรวจจับมือถืออ่านตรง Fume และฝุ่น

  • ปั๊มเก็บตัวอย่าง
  • หัวคัดกรอง เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับวิธีกราวิเมตริก
  • เหมาะกับการทำงาน สามารถการดำเนินงานเพียงผู้เดียวได้
  • หน่วยความจำภายในบันทึกได้ 32k

Download Brochure DustMate

ตรวจสอบมลพิษจากการจราจรบนท้องถนน คล้ายกับ เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา

MULTI-COMPONENT OUTDOOR AIR QUALITY MONITOR

อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา ที่นำมาแนะนำครั้งนี้คือ เครื่องมือวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ แบบกลางแจ้ง • ETL3000 ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพง • CO ใช้ NO2, O3 C6H6 หนาฟิล์มเซ็นเซอร์และเซ็นเซอร์ตัวเลือกอื่น ๆ (ดูรายการ) • Built – In วัดเสียงรบกวน (Leq), อุณหภูมิของอากาศและเซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ • Built – In Data Logger (หน่วยความจำ Flash) • 15นาที หรือเฉลี่ยชั่วโมง • MODEM GSM สำหรับการจัดการข้อมูลระยะไกล •การติดตั้งกลางแจ้ง •การบำรุงรักษาน้อย การใช้งาน – ตรวจสอบมลพิษจากการจราจรบนท้องถนน – ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร – ทำงานร่วมกับแผนที่เครือข่ายคุณภาพอากาศ – ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรม – ตรวจสอบคุณภาพบริเวณ ที่ฝังกลบ (ด้วยการวัดตัวเลือกของ CH4 H2S และ NH3) – มี Built-in PM10 MONITOR คุณสมบัติทั่วไป ETL3000 เป็น multi – component ให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการวัดค่ามลพิษทางอากาศในส่วนต่อพันล้าน (ppb) ความเข้มข้น ระบบจะขึ้นอยู่กับใหม่แบบ solid – state เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ฟิล์มหนาซึ่งให้ความไวและความแม่นยำที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานของเซ็นเซอร์จะดีกว่าให้กับเซลล์ไฟฟ้าเคมีทั่วไป จอแสดงผลให้การวัดค่าของ CO, O3 และ NO2 นอกจากนี้ในอุณหภูมิ, ความชื้นและเสียงที่วัดพร้อมกัน ระบบที่มีในตัวเครื่องบันทึกข้อมูลและโมเด็มระบบ GSM (จำเป็น) การวิเคราะห์พารามิเตอร์ C6H6 และอื่น ๆ ที่มีความหนาฟิล์มเซ็นเซอร์ยังมีอยู่เป็นตัวเลือก ETL3000 ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ชุดติดตั้งจะจัดมาให้เหมาะสำหรับเสารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสาโดยทั่วไปส่วนที่ Electonic กำลังอยู่ในไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยความจำแฟลชและมันจะถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์โดยเซนเซอร์ เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะเป็นอิสระและมีการติดตั้งภายในเซลล์ของมัน (SENS3000) และเชื่อมต่อกับ Electonic ที่มีการเชื่อมต่อปลั๊กเล่น เซ็นเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในเขตข้อมูล การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของเราในการตรวจสอบมือถือของมลพิษทางอากาศการจราจรในเมืองที่สามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบ ETLBUS ยานพาหนะขนส่งสาธารณะและการวางตำแหน่งการใช้ GPS มันเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมที่กำหนดเองพิเศษของ ETLBUS และซอฟต์แวร์ที่มีระบบ GIS ในการจัดการข้อมูลได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งบนแผนที่ในท้องถิ่น

Download Brochure ETL3000

Geonoise Noise registration instruments and software

Sound instrumentation & Calculation Software Address: 555/147,555/148 Moo ban B Avenue ,Sukhapibal 5 Rd.,O-ngoen, Sai Mai ,Bkk 10220, Thailand Phone: (+66) 02-0035904,081-964-1982 Fax: (+66) 02-0033054 E-Mail: contact@geonoise.com Website: http://www.geonoise.co.th